Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) i wody w 75-100 małych i średnich przedsiębiorstwach (SMEs) z różnych sektorów gospodarki (5 w Polsce).

Zgromadzone w wyniku zainstalowania inteligentnego opomiarowania dane pozwolą określić, jakie są możliwości oszczędzenia energii oraz zbadać potencjał wybranych małych i średnich przedsiębiorstw w tym zakresie. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie i poszerzenie świadomości pracowników tych firm, przy pomocy szczegółowych informacji z monitoringu oraz materiałów wizualnych.

 

Czas realizacji: grudzień 2007 r. – grudzień 2009

Koordynator: Leicester City Council (UK), 9 partnerów z 5 krajów Europy (Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii, Czech i Polski).

 

 


banner iee_200x26_72dpi

Projekt  finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść powyższego opisu spoczywa na jego autorach. Nie wyraża on opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.