logo REBUSSerdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji dot. poprawy efektywności energetycznej budynków oraz roli działań termomodernizacyjnych w realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Konferencja jest organizowana w ramach projektu REBUS, finansowanego z programu Interreg Europe. Wydarzenie odbędzie się 10 listopada 2020 roku i zostanie przeprowadzenie w formule online.

Tematem przewodnim konferencji jest realizacja działań modernizacyjnych w budynkach we współpracy z i na rzecz lokalnych społeczności, umożliwiająca łączenie celów klimatycznych, energetycznych i społecznych. Podczas wydarzenia prelegenci z różnych krajów europejskich przedstawią swoje działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii i kosztów w budynkach użyteczności publicznej. Poruszone zostaną między innymi następujące tematy:

  • Jak powinna wyglądać wzorcowa Ścieżka Renowacji Energetycznej Budynków i jaką rolę w projektach renowacyjnych powinni odegrać użytkownicy budynku i inni interesariusze?
  • Jak wpływać na strategiczne decyzje osób odpowiedzialnych za termomodernizacje budynków użyteczności publicznej?
  • Jak budować potencjał lokalnej administracji w zakresie efektywnych energetycznie prac renowacyjnych?
  • Jaka powinna być rola społeczności lokalnej – mieszkańców, użytkowników budynków i decydentów - w prowadzeniu działań na rzecz efektywności energetycznej?

Przedyskutujemy również najważniejsze rezultaty projektu w kontekście postanowień Europejskiego Zielonego Ładu oraz ważną rolę Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej w rozwiązywaniu wspólnych problemów klimatycznych i energetycznych.

Ogólnym celem projektu REBUS jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy. Więcej na temat projektu oraz realizowanych w jego ramach działań można znaleźć na naszej stronie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Poniżej znajduje się link do obowiązkowej rejestracji przez stronę eventbrite.de, po której przed wydarzeniem otrzymają Państwo bezpośredni link do udziału: REJESTRACJA

Program konferencji