logo RURESW dniu 1 czerwca 2020 r. odbyło się webinarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, podczas którego zaprezentowano internetowy kalkulator OZE, opracowany w ramach międzynarodowego projektu RURES, finansowanego z programu Interreg Central Europe. Projekt ten ma na celu promocję efektywności energetycznej i zrównoważone wykorzystanie potencjalnych odnawialnych źródeł energii w regionach wiejskich, jako obszarów zmierzających do osiągnięcia autonomii energetycznej. Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.pnec.org.pl/pl/rures.

Kalkulator OZE to narzędzie online, wyjaśniające zalety i ukazujące zasadność wykorzystania różnych form odnawialnych źródeł energii na podstawie wybranych parametrów. Podczas webinarium zaprezentowano sposób działania kalkulatora, jego wszystkie funkcje oraz możliwości. Użytkownik (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny) ma możliwość zapoznania się z różnymi przykładami wykorzystania źródeł odnawialnych dostosowanych do jego potrzeb, tj. biomasy, ciepła pochodzącego z gruntu, biogazu oraz energii słonecznej. Narzędzie jest dostępne w sześciu językach poszczególnych partnerów projektu oraz w języku angielskim.

Kalkulator OZE jest dostępny na stronie: https://decisiontree.eu/,  gdzie można znaleźć również elektroniczną instrukcję jego obsługi.

1

 

Link do nagrania z webinarium: https://pnec.clickmeeting.pl/webinar-recording/68km6bf3c 

Prezentacja

Kalkulator wartości OZE - sposób działania, funkcje, możliwości

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. Publikacja odzwierciedla opinię autora, a organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.