W dniach 6-8 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta Warszawy kilkunastu przedstawicieli polskich samorządów oraz organizacji pozarządowych uczestniczyło w warsztatach REVIPOWER - efektywna pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji miast. 

Celem szkolenia, zorganizowanego przez niezależny instytut badawczy adelphi research, we współpracy z naszym Stowarzyszeniem jest prezentacja ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie ograniczenie presji, jaką miasta wywierają na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne, opartych na doświadczeniach samorządów z Polski i Niemiec.

Jak wynika z dostępnych statystyk już dziś 54% ludności świata zamieszkuje miasta (2014), a w roku 2050 spodziewany poziom urbanizacji osiągnie 66% (ESA ). W Polsce w tym samym okresie (2050) populacja miejska sięgnie nawet 70% (ONZ ). Dlatego też w przeddzień Globalnego Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach warto rozpocząć debatę na temat niezrównoważonej urbanizacji, i jej wpływu na dobrobyt mieszkańców miast.

O tym, że wpływ ten jest już dziś znaczący, świadczą chociażby dane dotyczące jakości powietrza. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce znajdują się 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Co roku z powodu smogu przedwcześnie umiera w Polsce nawet 44 tys. osób (EEA).  Dodatkowo Państwowy  Zakład Higieny wskazuje nowe źródło zagrożenia, jakim stają się tzw. choroby klimatozależne, związane z nasilającymi się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, szczególnie falami ciepła w miastach.

W związku z pogarszającą się jakością środowiska, w którym żyjemy, wpływającą negatywnie zarówno na nasze zdrowie, jak i globalne bezpieczeństwo, musimy zmienić sposób budowy i rewitalizacji miast - tłumaczy Joanna Wis-Bielewicz, ekspertka niezależnego instytutu badawczego adelphi research. Polskie samorządy otrzymują w latach 2014-2020 prawie 6 miliardów euro wsparcia strukturalnego przeznaczonego na rewitalizację miast. Środki te powinny pomóc w ograniczeniu presji, jaką miasta wywierają na środowisko. Samorządowcy poszukując nowatorskich rozwiązań i uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach takich jak REVIPOWER  działają zarówno na rzecz mieszkańców polskich miast, jak i całej międzynarodowej wspólnoty - dodaje.  

Przygotowane przez polskich i niemieckich ekspertów szkolenie REVIPOWER wspiera zintegrowane podejście do odnowy terenów zurbanizowanych. Prezentowane narzędzia planistyczne umożliwiają efektywne wykorzystanie terenu i zasobów wodnych, podczas gdy omawiane rozwiązania, polityki i technologie prowadzą do poprawy jakości powietrza, ograniczenia korków ulicznych i hałasu ale przede wszystkim do holistycznej poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miast.  

Odpowiedź na globalne i lokalne wyznania dla środowiska, gospodarki i zdrowia leży w dobrze zaprojektowanych, efektywnie zarządzanych i użytkowanych miastach - dodaje Leszek Drogosz, Dyrektor Biura  Infrastruktury Urzędu Miasta Warszawy. Warszawa prowadzi szereg projektów mających na celu ograniczenie presji na środowisko, promując multi-funcjonalną tkankę miejską, transport publiczny, wdrażając projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków i infrastruktury miejskiej oraz opracowując kompleksowe rozwiązania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. Aktywnie angażujemy się również w inicjatywy takie jak REVIPOWER - wpierające wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy samorządami, tym samym stając się częścią globalnego rozwiązania – wyjaśnia dyrektor Drogosz

Więcej informacji