Ambitne gminy kształtują europejski dialog na temat klimatu

Czy chcesz, by Twoja gmina podążała drogą zrównoważonego rozwoju? 

Przyłącz się do międzynarodowego projektu BEACON – „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu” finansowanego przez EUKI (Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony Klimatu). Korzystaj z inspiracji i zrealizuj swój cel!

Wyślij formularz zgłaszając swoją gminę do udziału w realizacji tego trzyletniego projektu. Spośród zgłoszonych zostanie wybranych po 5 gmin z każdego kraju oraz 9 z Niemiec, a pozostałe będą mogły uczestniczyć w określonych działaniach projektowych, takich jak warsztaty, konferencje itp.

Gminy stanowią siłę napędową procesu transformacji w swoim kraju. W całej Europie tysiące z nich podjęło już działania zmierzające do przejścia na produkcję czystej energii, promowania zrównoważonej mobilności, zwiększenia oszczędności energii lub zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza - często w kontekście lokalnych planów energetycznych i klimatycznych.

Szukasz trwałych zrównoważonych rozwiązań służących rozwojowi twojej gminy, a jednocześnie napotykasz przeszkody w realizacji swoich pomysłów? Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU) właśnie zainaugurowało trzyletni projekt promujący transgraniczny dialog, wymianę wiedzy i doświadczeń. Przedstawiciele gmin z Niemiec, Portugalii, Grecji, Polski, Rumunii i Czech będą mieli możliwość wspólnego i wzajemnego uczenia się i dalszego rozwijania swoich lokalnych działań wykorzystując:

  • międzynarodowe warsztaty, tematycznie odpowiadające na zainteresowania uczestników, które będą podstawą dalszego rozwoju lokalnych projektów w obszarze zrównoważonej mobilności, energii odnawialnych, efektywności energetycznej i innych istotnych tematów; 
  • indywidualne doradztwo techniczne i tematyczne szkolenia (coaching) prowadzone przez lokalnych ekspertów, pomocne w opracowaniu i skutecznym wdrożeniu lokalnych środków i projektów służących redukcji emisji; 
  • bilateralne partnerstwa, które wzmocnią ducha wspólnoty i sprawią, że realizacja projektu w zakresie działań związanych z ochroną klimatu będzie wspólnym zadaniem; 
  • dwie europejskie konferencje dla miast i gmin, które zgromadza przedstawicieli szczebli lokalnego, regionalnego i krajowego, aby w międzynarodowym gronie przedyskutowali strategie i podejścia do działań w zakresie ochrony klimatu oraz rolę miast i nawiązali w konstruktywnej atmosferze współpracę z partnerami europejskimi. 
  • Ponadto gminy będą miały możliwość opracowania rozwiązań mających na celu zmniejszenie rachunków za energię w szkołach, w dialogu z innymi europejskimi szkołami. 

Czy chcesz odkrywać nowe pomysły i sposobów na tętniące życiem miasto o wyższej jakości życia? Wyślij do 13 lipca 2018 r. swoje zgłoszenie korzystając z formularza: https://surveys.adelphi.de/index.php/699517?lang=pl

 

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń

Wzór formularza zgłoszeniowego

Często zadawane pytania