18 października 2014 roku w Krakowie odbyło się Seminarium na temat społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej dla Polski i Regionu Karpackiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez REScoop 20-20-20 we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Stowarzyszeniem The Krakow Institute for Sustainable Energy. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób.

Program seminarium został podzielony na trzy części. W pierwszej zostały zaprezentowane stowarzyszenia i organizacje związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii: inicjatywa REScoop, Zielony Instytut, European Sustainable Energy Youth Network, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz inicjatywa Porozumienie Burmistrzów. Druga część była związana z doświadczeniami lokalnych społeczności i samorządów w dziedzinie energii odnawialnej: Societá Cooperativa Elettrica Gignod w Aoscie (Włochy), Gmina Kisielice (Polska), Spółdzielnia Nasza Energia (Polska), Zelena Energetska Zadruga (Chorwacja).

Tematem kolejnego panelu spotkania było finansowanie społecznych projektów energetycznych. Przedstawiciele CEE Bankwatch Network zaprezentowali możliwości wykorzystania i dostępność funduszy na projekty energetyczne w Europie i w Polsce. Uczestnicy mięli okazję wysłuchać inspirujących wystąpień, wziąć udział w dyskusji oraz nawiązać kontakty z przedstawicielami różnych organizacji i stowarzyszeń.

Więcej informacji na temat spotkania oraz prezentacje będą dostępne na stronie  głównego organizatora wydarzenia REScoop 20-20-20. REScoop to konsorcjum dwunastu międzynarodowych organizacji, które połączyły swoje siły na rzecz zwiększenia liczby społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej w Europie.

Program

Galeria zdjęć