Konferencja pn. „Samorządy lokalne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy”

logo CoMMiło nam poinformować, iż dwóch przedstawicieli naszego Stowarzyszenia – Pan Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu i Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, oraz Pan Leszek Drogosz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy - zostało zaproszonych do zaprezentowania swoich doświadczeń podczas Konferencji Wysokiego Szczebla pn. „Samorządy lokalne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy”, która odbędzie się w Brukseli, w dniu 9 października, w godzinach od 14:00 do 19:00.

Konferencja jest organizowana przez Komisję Europejską i jest poświęcona roli samorządów lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy – zagadnieniu, które nabiera rosnącego znaczenia w kontekście aktualnej sytuacji politycznej. Sześć państw członkowskich UE, w tym Polska, jest szczególnie narażonych na zakłócenia w dostawach energii, gdyż importują większość wykorzystywanego przez siebie gazu z Rosji. Podczas konferencji przedstawione zostaną przykłady tego, w jaki sposób miasta i gminy z tych najbardziej wrażliwych krajów starają się zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostaw energii inwestując w inteligentne i efektywne energetycznie budynki, zrównoważony transport, systemy ciepłownicze wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz bardziej inteligentne planowanie rozwoju obszarów miejskich. Wszystkie prezentujące swoje dobre praktyki samorządy lokalne są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów – oddolnej inicjatywy angażującej miasta i gminy z całej Europy w walkę ze zmianami klimatu.

W tym prestiżowym gronie znaleźli się przedstawiciele dwóch polskich miast – sygnatariuszy Porozumienia. Pan Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, wygłosi prezentację na temat doświadczeń miasta w umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycję w efektywność energetyczną oraz rozwiązania smart city. Pan Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, zaprezentuje natomiast innowacyjne programy finansowania działań samorządu lokalnego ukierunkowane na bezpieczeństwo energetyczne stolicy Polski.

Rangę wydarzenia podniesie udział Europejskiego Komisarza ds. Energii, Pana Günthera Oettingera oraz Prezydenta Komitetu Regionów, Pana Michaela Lebruna. Spotkanie podsumują reprezentujący Parlament Europejski Pan Jerzy Buzek oraz Pan Dominique Ristori z Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem:
http://www.eumayors.eu/High-Level-Conference

Program konferencji