Konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action

logo zakochaj_sie_w_warszawieW imieniu Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy gorąco zapraszamy do udziału w konferencji Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action, wydarzeniu towarzyszącym COP19 w dniach 20-21 listopada w Warszawie. Rejestracja, oprócz umożliwienia dostępu do Muzeum Historii Żydów Polskich - miejsca pierwszego dnia Warsaw Dialogue, tj. 20 listopada - uprawnia również do wejścia bez odrębnej rejestracji COP na Stadion Narodowy - teren COP i miejsce drugiego dnia Warsaw Dialogue, tj. 21 listopada. Rejestracja jest możliwa do dnia 7 listopada br.

COP19 jest bardzo ważny dla miast i władz lokalnych, ponieważ dotychczas nie miały one okazji formalnie uczestniczyć w procesie rozmów nad wypracowaniem globalnego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Konferencja w Warszawie może być przełomem. Bardzo wiele zależy od nas samych. Jeśli damy wyraźny sygnał Organizacji Narodów Zjednoczonych i stronom Konwencji Klimatycznej, że miasta wiedzą, dokąd powinniśmy zmierzać i jaką drogą, nasz głos zostanie uwzględniony.

Obrady w dniu 20 listopada skupią się na kluczowych dla miast i gmin tematach efektywności energetycznej budynków i infrastruktury miejskiej, gospodarki odpadami, transportu oraz adaptacji do zmian klimatu. Natomiast w dniu 21 listopada przedstawiciele miast i władz lokalnych będą formalnie uczestniczyć w dialogu w ramach Segmentu Wysokiego Szczebla (High Level Segment) z ministrami i innymi przedstawicielami państw-stron Konwencji Klimatycznej. Dialog burmistrzów i ministrów będzie otwarty dla wszystkich uczestników COP19, i skoncentruje się na dwóch tematach:

  • Wzmacnianie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym,
  • Wzmacnianie globalnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu poprzez działania na poziomie lokalnym.

Silna reprezentacja miast i władz lokalnych podniesie znaczenie tego dialogu i sprawi, że stanie się on elementem debaty nad globalnym porozumieniem. Razem możemy przyczynić się do kształtowania globalnej architektury klimatycznej po roku 2020.

W tym sensie COP w Warszawie może mieć wymiar historyczny. Zapraszamy więc Państwa do tego, byście stali się częścią tej historii.

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim filmem o Warszawie nawiązującym do COP19:
http://www.youtube.com/watch?v=SFa8FX1ViEM

Program konferencji
Formularz rejestracyjny