altCelem projektu EURONET 50/50 jest promocja oszczędzania energii poprzez wdrożenie tzw. metodologii 50/50 w 50 ośrodkach edukacyjnych i utworzenie w ten sposób europejskiej sieci szkół ograniczających zużycie energii i zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. Projekt adresowany jest do szkół z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że użytkownicy budynków szkolnych nie ponoszą bezpośrednio kosztów związanych z wykorzystaniem energii, w związku z czym często nie są zainteresowani jej oszczędzaniem. Po drugie dlatego, że szkoły stanowią idealne miejsce do promowania zrównoważonego rozwoju energetycznego. Wybór ten zapewni, że przyszłe pokolenia będą korzystały z energii w bardziej odpowiedzialny sposób, motywując do tego także swoje rodziny.

Projekt zakłada wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich organów prowadzących (zwykle są to władze lokalne): 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków oszczędności energii ma zostać wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które płacą rachunki.

W rezultacie każdy wygrywa: szkoła zyskuje dodatkowe pieniądze, organ prowadzący ponosi niższe koszty energii, a efektywne energetycznie szkoły przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych celów energetycznych i klimatycznych.

 

Czas realizacji: maj 2009 - maj 2012

Koordynator: Diputació de Barcelona (ES)

Partnerzy: PNEC (PL); UFU e.V. (DE); ALESA srl. (IT); Uniwersytet w Vaasa (FI); LBDCA (HU); Zgromadzenie Miasta Almada (PT); Miasto Heraklion (GR); KSSENA (SI)

 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem pokazującym, jak krok po kroku wdrożyć metodologię 50/50 angażującą uczniów w proces zarządzania energią w szkole:


alt Oszczędzanie energii w szkołach. Poradnik dla nauczycieli

 

Inne dokumenty do pobrania:

alt Projekt 50/50 krok po kroku - efektywność energetyczna i oszczędzanie energii w szkole

 

alt Biuletyn nr 1

alt Biuletyn nr 2

alt Biuletyn nr 3

alt Biuletyn nr 4

 

alt Ulotka dla lokalnych decydentów

alt Ulotka dla szkół

 

alt Prezentacja urządzeń pomiarowych

 


logo iee_72

Projekt  finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść powyższego opisu spoczywa na jego autorach. Nie wyraża on opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.