visions2045_1.jpgSzkoły w Mińsku Mazowieckim rozpoczęły swoje działania w ramach projektu „Szkoła z wizją 2045”. Szkolne Grupy Robocze - składające się z nauczycieli, uczniów, pracowników administracyjnych i technicznych ze szkół podstawowych nr 1 oraz nr 5 - spotkały się 7 marca 2023 z przedstawicielami Stowarzyszenia oraz Urzędu Miasta, by porozmawiać o wspólnych planach i oczekiwaniach. Realizacja projektu poprzez budowanie świadomości oraz realizację konkretnych aktywności wśród najmłodszych, przy jednoczesnym zaangażowaniu dorosłych interesariuszy, ułatwi zmierzanie do neutralności klimatycznej miasta, budowanie świadomego społeczeństwa i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów.

 

visions2045 3Podczas pierwszego spotkania zostały przedstawione cele projektu i zadania, jakie będą podejmowane podczas jego realizacji. Najważniejszym elementem wydarzenia było przeprowadzenie audytu śladu węglowego pozwalającego na zebranie danych potrzebnych do obliczenia śladu węglowego budynku szkolnego z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu kalkulatora przygotowanego przez Greenpeace. Przed nami analiza zebranych danych, poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony klimatu oraz wdrażanie szkolnego planu działania na rzecz neutralności klimatycznej.

 

Celem projektu Szkoła z wizją 2045 (Visions2045) - inicjatorem działań na rzecz neutralności klimatycznej miast jest towarzyszenie tym instytucjom w ich drodze do neutralności klimatycznej. Dzięki holistycznemu podejściu możliwe będzie uczynienie ze szkół wzorców do naśladowania i inicjatorów procesu zmniejszania śladu węglowego oraz zaangażowanie ich w realizację lokalnych celów klimatycznych i energetycznych we współpracy z władzami samorządowymi. W projekt zaangażowane są organizacje i szkoły z Polski, Niemiec, Słowenii i Bułgarii, w tym 4 polskie placówki oświatowe z Mińska Mazowieckiego oraz Zamościa.