grafika konferencjaW dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju pt. „Energia dla niezależności – 2050”. Celem obrad podczas wydarzenia było wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja miała również na celu dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana jest na rok 2023.

Punktami odniesienia w debacie były:

  • Konsekwencje Porozumienia Paryskiego;
  • Zapisy Europejskiego Zielonego Ładu;
  • Dyskusje prowadzone nad wdrażaniem pakietu Fit for 55;
  • IPCC raport pt. “Summary for Policymakers of Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”.

O tym jak należałoby wzmocnić pozycję samorządów we wcześniej wymienionych dokumentach strategicznych w swojej prezentacji „Rola i znaczenie miast w transformacji energetycznej” opowiedziała Patrycja Płonka, kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Podzieliła się ona również z uczestnikami konferencji rezultatami i wnioskami z projektu MULTIPLY, który ma na celu upowszechnianie wdrażania zintegrowanego planowania miejskiego

Zebrane wnioski przekazane zostaną ministerstwom odpowiedzialnym za przygotowanie tych dokumentów strategicznych, a także instytucjom i organizacjom zainteresowanym powyższą tematyką. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z tego wydarzenia na specjalnej stronie poświęconej „Energii dla niezależności”.