Zintegrowane lokalne działania dla energii i klimatu były tematem spotkania, które odbyło się 23-24 czerwca w Mińsku Mazowieckim. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a także wysłuchać ekspertów. Część wydarzenia stanowiła także wizyta studyjna, w trakcie której odwiedzono interesujące z perspektywy zarządzania energią i klimatem obiekty w Mińsku Mazowieckim.

Czwartek rozpoczął się od powitania uczestników przez Annę Jaskułę, dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Elizę Bujalską, burmistrz Mińska Mazowieckiego, która następnie opowiedziała o działaniach punktu EUROPE DIRECT. Zadaniem punktu jest przybliżanie mieszkańcom europejskich zagadnień i zachęcanie ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Następnie głos zabrała Patrycja Płonka kierownik projektów w Stowarzyszeniu, która przedstawiła efekty realizowanego przez ponad trzy lata projektu MULTIPLY dotyczącego zintegrowanego planowania miejskiego, łączącego w sobie elementy zrównoważonego transportu, planowania przestrzennego i zarządzania energią.

Doświadczeniami Bydgoszczy w jednej z tych dziedzin – zrównoważonym zarządzaniu energią w gminie – podzielił się Michał Gruszczyński z Zespołu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy. Tematyki energetycznej dotyczyła także prezentacja Romualda Meyera z Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A., który opowiedział o tym jak bilans energetyczny gminy połączyć z efektywnością ekonomiczną zastosowanych działań. Po tym poruszającym także kwestie ekonomiczne wystąpieniu, Anna Fijas ze Stowarzyszenia zaprezentowała możliwe źródła finansowania inwestycji i działań miękkich w obecnej perspektywie finansowej.

Eliza Bujalska ponownie zabrała głos, aby podzielić się doświadczeniami Mińska Mazowieckiego, tym razem dotyczącymi angażowania mieszkańców w planowanie rozwoju miasta w ramach projektu Human Smart City. Ostatnia prezentacja tego dnia należała do Izabeli Kuśnierz ze Stowarzyszenia, która opowiedziała o monitorowaniu realizacji działań, jego kluczowych elementach oraz procedurze monitorowania planów SECAP.

Po prezentacjach przyszedł czas na część warsztatową, podczas której uczestnicy rozmawiali o tym jakie wyzwania stoją przed nimi w kontekście zintegrowanego planowania energetycznego. Wymieniali tu m.in. brak możliwości finansowych, brak zaangażowania i niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, czy problemy kadrowe. Potrzeby jakie w tej dziedzinie artykułowali uczestnicy wydarzenia to z perspektywy samorządów ułatwienie procedur administracyjnych czy możliwości finansowania działań miękkich, a z perspektywy mieszkańców zmniejszenie korków w mieście czy polepszenie komfortu życia. Obecni przedstawiciele samorządów podzieli się także swoimi planami na przyszłość – planują m.in. rozwój sieci rowerów miejskich, większe i skuteczniejsze zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w projektach miejskich czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Popołudnie uczestnicy wydarzenia poświęcili na wizytę studyjną, podczas której odwiedzili elektrociepłownię kogeneracyjną PEC oddaną do użytku w 2020 r., stację uzdatniania wody „Kędzierak” i znajdującą się obok farmę fotowoltaiczną, nowoczesne Przedszkole Miejskie nr 5, Skwer Władysława Bartoszewskiego wraz z ogrodem deszczowym, który powstał po rewitalizacji terenu garażowego oraz „Serbinów”, czyli przestrzeń wspólną, która powstała przy współpracy mieszkańców w ramach projektu Human Smart City i została oddana do użytku w 2022 roku.

 

Piątek rozpoczął się od prezentacji Patrycji Płonki, która omówiła politykę klimatyczno-energetyczną UE i rolę samorządów w jej realizacji. Rolę tę dobrze rozumieją i szczególnie skutecznie podejmują sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, dlatego też cele i zakres tej inicjatywy były tematem następnego wystąpienia. W swojej prezentacji Anna Jaskuła przybliżyła także aktualnych polskich sygnatariuszy Porozumienia i zachęciła inne gminy do przystąpienie do tej inicjatywy. Następnie głos ponownie zabrała Patrycja Płonka, która zaprezentowała jak powinna wyglądać bazowa inwentaryzacja emisji i analiza wrażliwości i podatności miasta na zmiany klimatu, które są głównymi elementami Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jak taki wzorcowy Plan SECAP powinien wyglądać opowiedziała Anna Fijas ze Stowarzyszenia. Przedstawiła także przykłady działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, które można w nim ująć. Po krótkiej przerwie Anna Jaskuła rozwinęła temat Porozumienia Burmistrzów i przedstawiła wiele instrumentów i mechanizmów wsparcia, z których mogą skorzystać sygnatariusze Porozumienia. Jedną z inicjatyw, o której wspomniała było Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego EPAH, którego metodologia została opracowana wspólnie z Porozumieniem. Temat ten rozszerzyła Izabela Kuśnierz w swojej prezentacji dotyczącej tego jak na ubóstwo energetyczne wpływa transformacja energetyczna miast. Następnie Miłosz Gutjar z Urzędu Miasta i Gminy Sztum przedstawił jak w praktyce bycie sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów wpłynęło na działania Sztumu. Wydarzenie podsumowała i zakończyła Anna Jaskuła.

Seminarium „Zintegrowane lokalne działania dla energii i klimatu” było znakomitą okazją do zapoznania się z wynikami ciekawych projektów, takich jak MULTIPLY czy Human Smart City i poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zrównoważonego planowania energetycznego w gminie, czy lokalnych działań w celu adaptacji do zmian klimatu. Uczestnicy uczyli się nie tylko od ekspertów, ale także od siebie nawzajem, chętnie wymieniając się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wyjątkowo widoczne było to podczas bardzo udanej części warsztatowej. Dzięki wizycie studyjnej uczestnicy mieli także okazję odwiedzić obiekty, w których wykorzystane zostały korzystne dla środowiska rozwiązania. Wiedza pozyskana podczas wydarzenia na pewno przyda się uczestnikom podczas planowania ich następnych działań na rzecz energii i klimatu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom władz lokalnych, ekspertom i prelegentom za udział w wydarzeniu i zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Program

Aby je pobrać poniższe prezentacje, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani zapoznaniem się z prezentacjami prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

Prezentacje

Dzień 1

 1. Unia Europejska bliżej Europejczyków – EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki , Eliza BUJALSKA, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
 2. Podsumowanie dotychczasowych rezultatów projektu MULTIPLY i opracowanych w jego ramach wytycznych , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Zrównoważone zarządzanie energią w gminie , Michał GRUSZCZYŃSKI, Urząd Miasta Bydgoszczy
 4. Od bilansu energetycznego gminy do efektywności ekonomicznej zastosowanych działań , Romuald MEYER, Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
 5. Możliwe źródła finansowania inwestycji i działań miękkich , Anna FIJAS, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Angażowanie mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (projekt Human Smart City) , Eliza BUJALSKA, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
 7. Monitorowanie realizacji działań , Izabela KUŚNIERZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Dzień 2

 1. Polityka klimatyczno-energetyczna UE i rola samorządów w jej realizacji , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii , Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Bazowa inwentaryzacja emisji i analiza wrażliwości na zmianę klimatu , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu , Anna FIJAS, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 5. Instrumenty i mechanizmy wsparcia dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów , Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Transformacja energetyczna miast a ubóstwo energetyczne. Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego , Izabela KUŚNIERZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 7. Porozumienie Burmistrzów w praktyce: Doświadczenia Sztumu , Miłosz GUTJAR, Urząd Miasta i Gminy Sztum

Galeria