W dniu 9 czerwca 2022 reprezentanci bielskich uczelni oraz szkół działających w Lokalnym Zespole Doradczym wzięli udział w wizycie studyjnej w Krakowie w ramach projektu S3UNICA – Inteligentne rozwiązania na kampusach uniwersyteckich. Celem wydarzenia było zainspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w bielskich kampusach poprzez przybliżenie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej zrealizowanych na krakowskich uczelniach.

Wizyta rozpoczęła się w Centrum Energetyki AGH. Ten nowoczesny ośrodek badawczy jest jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, której zadaniem jest stymulowanie rozwoju środowiska naukowego i biznesowego w dziedzinie energetyki. Centrum specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych (B+R) na rzecz nauki i gospodarki. Uczestnicy nie tylko mogli zwiedzić kilka znajdujących się tam laboratoriów, ale również porozmawiać z pracownikami obiektu na temat sposobu ich pracy oraz wykorzystywanych na co dzień narzędzi i technologii.

Druga część wizyty została przeznaczona na odwiedziny w Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK. MLBE to centrum badawczo-rozwojowe, w którym prowadzone są badania nad technologiami energooszczędnymi. Jest to budynek pasywny o zwartej konstrukcji i nowoczesnej elewacji, który działa od 2014. Laboratorium jest pierwszym w Polsce miejscem, w którym prowadzone są na tak dużą skalę badania nad technologiami energooszczędnymi i komfortem mieszkańców budynków niskoenergetycznych. Ten ciekawy projekt dał Politechnice Krakowskiej pozycję lidera w sektorze budownictwa energooszczędnego, co zarazem daje doskonałą inspirację i motywację do realizacji podobnych inspirujących przedsięwzięć w  innych placówkach naukowych.

Podróż studyjna pozwoliła uczestnikom zapoznać się zdziałaniem dwóch ważnych obiektów na krakowskich uczelniach. Była okazją do zapoznania się z realnymi efektami działań w zakresie efektywności energetycznej, a równocześnie pozwoliła na poszerzenie wiedzy technicznej oraz zobaczenie szans i możliwości rozbudowy i dobrego wykorzystania kampusów uczelnianych. Ten dzień pełen inspiracji na pewno zaowocuje w przyszłości rozwojem kolejnych placówek oświatowych!

Galeria