Druga międzynarodowa Konferencja Centrum Doradczego ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) odbędzie się w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r. pod hasłem przewodnim „W kierunku niezależności energetycznej: jak zagwarantować integrację społeczną”. Współgospodarzami konferencji są: inicjatywa Energy Poverty Advisory Hub, miasto Zagrzeb oraz DOOR - organizacja społeczeństwa obywatelskiego zajmująca się promowaniem zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kontekst geopolityczny i realia rynku energii sprawiły, że radzenie sobie z gwałtownie rosnącymi cenami energii stało się jeszcze większym wyzwaniem, nie tylko dla tych dotkniętych już ubóstwem energetycznym, ale i dla wszystkich obywateli UE. Pilna potrzeba sprawiedliwej transformacji energetycznej jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Nowy plan Unii Europejskiej, czyli REPowerEU stawia przed nami wiele wyzwań: od dywersyfikacji dostaw gazu, przez przyspieszenie wprowadzenia na rynek gazu odnawialnego, na zastąpienia gazu w ciepłownictwie i energetyce kończąc. Ostatecznym jego celem jest stopniowe uniezależnienie się od paliw kopalnych z Rosji do roku 2030. Stanowi to odpowiedź na gwałtowny wzrost cen energii oraz jest uzupełnieniem dla Europejskiego Zielonego Ładu – nadrzędnego planu rozwoju UE, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Czy zmiany w kierunku szybszej i bardziej zrównoważonej transformacji energetycznej mogą stać się szansą na zmniejszenie ubóstwa energetycznego? Jakie wnioski płyną z obecnego kryzysu geopolitycznego? Jak możemy wspólnie przekształcić to wyzwanie w szansę na rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego i zapewnienie sprawiedliwej transformacji energetycznej dla wszystkich? Podczas konferencji pt. „W kierunku niezależności energetycznej: jak zagwarantować integrację społeczną” spotkają się w Zagrzebiu przedstawiciele samorządów lokalnych, wiodących instytucji UE, agencje energetyczne oraz wszyscy zajmujący się ubóstwem energetycznym. W programie znajdą się przemówienia, debaty, interaktywne warsztaty i wizyty terenowe, które pozwolą uczestnikom na dyskusję, poszerzenie wiedzy i poznanie ciekawych praktyk na temat tego w jaki sposób UE, podmioty krajowe i lokalne mogą współpracować, aby przyczynić się do szybkiej transformacji energetycznej i zredukowania zjawiska ubóstwa energetycznego.

To dwudniowe wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą w niej uczestniczyć na miejscu w Zagrzebiu po uprzedniej rejestracji. Niektóre sesje będą transmitowane online. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z poniższym programem. Po zarejestrowaniu się otrzymasz wiadomość e-mail z programem konferencji i szczegółowymi informacjami o miejscu, w którym się ona odbędzie.

Więcej informacji

Rejestracja

Program