Aktywni lokalni liderzy, przedstawiciele szkół, przedszkola, MGOPS, ZHP, Sztumskiego Centrum Kultury, Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie i Urzędu MiG Sztum zebrali się w dniu 7 października br. w siedzibie Klubu Senior+, by podczas warsztatów wizyjnych lepiej poznać i zrozumieć koncepcję neutralności klimatycznej oraz opracować wspólną wizję przyszłości miasta neutralnego dla klimatu.

Celem warsztatów zorganizowanych w ramach projektu BEACON było wyjaśnienie, co oznacza neutralność klimatyczna i jednocześnie stworzenie okazji do zaangażowania różnych grup społecznych w lokalne działania na rzecz klimatu. Sztum takich działań realizuje niemało – począwszy od wykorzystania energii wiatru i słońca na terenie miasta i gminy, wsparcie produkcji energii z OZE w 125 gospodarstwach domowych, poprzez akces do Porozumienia Burmistrzów i opracowanie Planu Działań na rzecz Klimatu i Energii, po opracowanie Miejskiego Programu Niskiej Emisji i utworzenie nowego stanowiska ds. zintegrowanego rozwoju miasta i gminy oraz realizacji projektów proklimatycznych.  

Inkluzyjny format warsztatów, skupiający się na indywidualnych wyobrażeniach dotyczących przyszłości — odnoszących się do codzienności i otoczenia osób biorących udział w wydarzeniu, został opracowany w ramach projektu BEACON i opisany w publikacji dostępnej tutaj.

Zadania realizowane na warsztatach odwoływały się do różnych zmysłów, przez co rozwijały kreatywne myślenie, empatię i zwiększały zaangażowanie, pomagając w ten sposób uczestnikom w osiągnięciu wspólnego celu.

Podczas pracy w małych grupach i ożywionej dyskusji, jak realizację celów związanych z polityką klimatyczną można przenieść ze szczebla krajowego i unijnego na poziom lokalny, uczestnicy aktywnie dzielili się swoją wiedzą, doceniając dotychczasowe osiągnięcia miasta i kreatywnie podchodząc do jego rozwoju, a  także podkreślając wagę dialogu i współpracy władz lokalnych i mieszkańców Sztum

Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy mieli okazję zaprezentować wypracowaną wizję miasta oraz działania pomocne w jej realizacji przed kamerą, czego efektem jest poniższy materiał filmowy.

Galeria: