Europejskie samorządy mają jeszcze tylko trzy tygodnie na przygotowanie i złożenie wniosku w ramach drugiego naboru EUCF. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami z kolejnego webinarium, które odbyło się 6 maja a którego celem było przekazanie potencjalnym wnioskodawcom najważniejszych informacji dot. procesu aplikacji, sposobu oceny wniosków czy potencjalnych koncepcji inwestycyjnych.

Zachęcamy samorządy lokalne, które w ramach drugiego naboru EUCF chciałyby się ubiegać o grant w wysokości 60 000€ na opracowanie koncepcji inwestycyjnej do zapoznania się z przygotowanymi Najczęściej Zadawanymi Pytaniami (FAQ) oraz zebranymi odpowiedziami na pytania, które się pojawiły w trakcie poprzednich webinariów (Q&A).

Poniżej znajdą Państwo prezentację przedstawioną podczas ostatniego wydarzenia, która zawiera rodzaje działań, które mogą być finansowane przez EUCF, najważniejsze informacje o Koncepcji Inwestycyjnej, czy szczegóły procesu aplikacji wraz z linkami do najważniejszych dokumentów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z tymi najświeższymi informacjami.

Zapraszamy również do lektury success stories innych europejskich miast, które w pierwszym naborze otrzymały środki na finansowanie stworzenia swojej koncepcji inwestycyjnej.

Prezentacja

Nagranie