16 i 23 kwietnia odbyły się konsultacyjne warsztaty online w ramach projektu GRAD. Podczas tego dwudniowego spotkania przedstawiciele 8 miast tworzących lokalne strategie zielonych dachów mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wspólnego wypracowania odpowiedzi na wyzwania napotkane w trakcie prac nad strategią. Spotkanie było jednocześnie formą konsultacji z ekspertem projektu – panią Izabelą Małachowską-Coqui oraz z przedstawicielem Hamburga – panią dr Hanną Bornholdt.

Webinarium pozwoliło przedstawić aktualny stan zaawansowania prac nad strategiami we wszystkich miastach i objęło swoim zakresem tematycznym poszczególne części aktualnie powstających dokumentów. Każde z miast miało okazję do przedstawienia swoich dotychczasowych doświadczeń i rozwiązań, jakie chcą wprowadzić. O proponowanych sposobach finansowania działań w ramach strategii opowiadał p. Grzegorz Synowiec z Wrocławia oraz z-ca prezydenta Bielska-Białej p. Adam Ruśniak a pani Patrycja Płonka przedstawiła zaproponowane przez Stowarzyszenie Gmin Polską Sieć „Energie Cités” dostępne programy finansujące – zarówno krajowe, jak i te europejskie.

O pracach związanych z pozyskiwaniem danych na temat potencjału bydgoskich dachów do tworzenia na nich ekstensywnych lub intensywnych zielonych dachów opowiadała p. Beata Kempa. Przedstawiła ona również planowany projekt modelowy realizacji dachu zielonego przy współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na jednym z budynków akademickich. Podobne zadania przygotowujące do stworzenia w Gdyni strategii zielonych dachów zaprezentował pan Bartosz Frankowski. Nie zabrakło również miejsca dla przedstawienia modelowego projektu budowy zielonego dachu na nowo powstającym budynku biblioteki na jednym z gdyńskich osiedli. Podczas spotkań dyskutowano również na temat wymogów prawnych, ograniczeniach ze strony prawa lokalnego i krajowego oraz ostatecznej formy przyjęcia przez rady miast dokumentu strategii. Rozmawiano również na temat dialogu społecznego i planowanych kroków w ramach działań promocyjnych w miastach, które będą miały na celu popularyzację idei zielonych dachów, zarówno wśród mieszkańców, jak i inwestorów.

Niezwykle cenna okazała się sesja Q&A, w której na przesłane przez miasta pytania odpowiadała pani dr Hanna Bornholdt – koordynator prac na Strategią Zielonych Dachów w Hamburgu. Pytania te dotyczyły doświadczeń tego niemieckiego miasta z etapu tworzenia dokumentu Strategii, angażowania zasobów ludzkich oraz nadzoru i pomocy zewnętrznej po uchwaleniu Strategii w Hamburgu. Swoje nieocenione wsparcie zapewniła p. Izabela Małachowska-Coqui, która podczas dwudniowego spotkania odpowiadała na bieżące pytania uczestników warsztatów, rozwiewając wątpliwości i wyjaśniając szczegółowo niezbędne do podjęcia kroki, które umożliwią ukończenie prac na tworzeniem strategii zielonych dachów i skuteczną ich implementację w samorządach.

Poniżej mogą Państwo znaleźć prezentacje z tych dwudniowych warsztatów: