i8 grudnia 2020 roku odbyło się webinarium, podczas którego zaprezentowano kalkulator śladu wodnego, opracowany w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”.

Podczas wydarzenia zapoznano się z narzędziem online umożliwiającym obliczenie śladu wodnego dla dowolnego miasta lub jego części (regionu), a także dla dowolnego budynku oraz z zaproponowanymi działaniami, które pozwolą go zoptymalizować. Dzięki takiemu narzędziu, każdy z mieszkańców ma możliwość wstępnie oszacować ślad wodny dla swojego miasta, czy też budynku i wpłynąć na racjonalizację miejskiej gospodarki wodnej.

Zaprezentowano także indywidualny kalkulator umożliwiający oszacowanie własnego unikalnego wskaźnika śladu wodnego. Przedstawione zostały także liczne działania i dobre praktyki, które już teraz możemy zastosować w swoich gospodarstwach domowych, aby ograniczać ilość zużywanej oraz marnowanej wody.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z powyższymi narzędziami oraz aktywnego włączenia się w działania na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Nagranie:

 

stopka