15 oraz 16 października br. odbyło się szkolenie „ToT – Training of Trainers” zorganizowane w ramach projektu BEACON. Miało ono na celu przekazanie innowacyjnej metodologii i narzędzi, które pomogą uczestnikom przeprowadzić później w swoich miastach warsztaty wizyjne (Vision Workshop) dotyczące łagodzenia zmian klimatu i neutralności klimatycznej, adresowane do wybranych grup aktywistów lokalnych. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele urzędów miast oraz interesariusze z: Bielawy, Cieszyna, Jasła, Sztumu oraz Zamościa. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z możliwymi metodami podnoszenia świadomości ekologicznej, ale także przetestować je. Mimo tego, że szkolenie odbywało się w formie online, wszystkie zadania zostały wykonane z dużym entuzjazmem. Dzięki temu uczestnicy przekonali się, jak ciekawym i innowacyjnym narzędziem podnoszenia świadomości w zakresie zmian klimatu mogą być warsztaty wizyjne, stanowiące jednocześnie okazję do wymiany myśli, pogłębienia wiedzy oraz dobrej zabawy. Najlepszymi dowodami na to, jak dużą aktywność oraz zaangażowanie uczestników można osiągnąć tymi nowatorskimi metodami, są poniższe zdjęcia zrobione w czasie zajęć. Skoro te kilka zadań tak bardzo spodobało się przyszłym trenerom – to jaki efekt można osiągnąć  realizując pełny scenariusz warsztatów wizyjnych! Zestaw materiałów udostępnionych uczestnikom można znaleźć tutaj.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział oraz pozytywne opinie. Nie możemy się doczekać efektów przeprowadzonych w przyszłości warsztatów wizyjnych!