Podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020 w dniu 21 września br. ogłoszono wyniki 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Zwycięskie samorządy nagrodzono w kategoriach gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami oraz zrównoważona mobilność. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody – jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto przyznano nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu — Michała Kurtyki.

Łącznie do 7. edycji konkursu zgłosiło się 59 miast z 14 województw. Przesłano 90 zgłoszeń, spośród których ponad 60 proc. przesłały samorządy liczące mniej niż 100 tys. mieszkańców. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się dwa miasta należące do naszego Stowarzyszenia aktywne uczestniczące w projekcie BEACON: Bydgoszcz oraz Zamość.

W kategorii efektywność energetyczna nagrodę zdobyła Bydgoszcz za kompleksowość działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także systemów zarządzania kosztami energii i wody. Poza działaniami typowymi dla poprawy efektywności energetycznej takimi jak montaż instalacji OZE miasto odznaczyło się prowadzeniem inwestycji związanych z rozwojem i promowaniem budownictwa energooszczędnego oraz zarządzaniem Centrum Demonstracyjnym OZE odgrywającym szczególną rolę w proekologicznej edukacji młodzieży.

Miasto Zamość zostało wyróżnione za działania w zakresie ochrony jakości powietrza oraz edukację ekologicznej dzieci i młodzieży. Samorząd otrzymał ławkę solarną z możliwością ładowania urządzeń mobilnych i podświetleniem LED, na której odpoczywać będą mogli mieszkańcy. Jury konkursowe doceniło również przedsięwzięcia podejmowane przez miasto związane z termomodernizacją budynków oświatowych, modernizacją oświetlenia ulicznego, wymianą taboru spółki miejskiej na tabor niskoemisyjny czy też budową darmowej stacji do ładowania samochodów z napędem elektrycznym.

Konkurs ECO-MIASTO, którego inicjatorem jest Ambasada Francji w Polsce, a organizatorem Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Teraz Środowisko ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Od rozpoczęcia inicjatywy w konkursie wzięło udział ponad 100 miast z całej Polski.

 

Więcej informacji o konkursie i laureatach:

https://www.eco-miasto.pl/ktore-miasta-dolaczyly-do-grona-zwyciezcow-konkursu-eco-miasto/

https://www.czystabydgoszcz.pl/bydgoszcz-z-nagroda-eco-miasto/

https://zamosc.naszemiasto.pl/zamosc-laureatem-konkursu-eko-miasto-zamojskie-inicjatywy-i/ar/c1-7908437