W ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” w dniu 8 września 2020 roku w Bydgoszczy odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli miast zaangażowanych w projekt, tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza oraz Milanówka. 

Dzień rozpoczął się w Wieży Ciśnień, gdzie powitał nas Pan Marek Jankowiak – rzecznik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Opowiedział nam o miejscu, w którym się znaleźliśmy. Było ono pierwotnie zbiornikiem zapewnianiający dostawy wody do każdego budynku mieszkalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej. Krótko wprowadził nas także w działania miasta związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą. 

Następnie wysłuchano ciekawych prelekcji pana dra inż. Jacka Cieścińskiego na temat programu Bydgoska retencja +2050 związanego z przebudową kanalizacji deszczowej dostosowanej do zmian klimatu w mieście. Zapoznano się również z przykładami działań, które czynią Bydgoszcz nie tylko „wodnym miastem”, ale także miastem działającym jak „gąbka”. Co to oznacza? Miasto, pomimo ciągłego i intensywnego rozwoju, staje się także odporne na zmiany klimatu – wody opadowe będą gromadzone, w taki sposób, aby móc je później racjonalnie wykorzystywać. 

Kolejnym punktem na mapie Bydgoszczy był Park Doliny Pięciu Stawów – przykład naturalnych zbiorników retencyjnych. System stawów, połączonych ze sobą w sposób kaskadowy, wykorzystuje naturalny spadek terenu, dzięki czemu wody deszczowe przekierowywane są do zbiornika znajdującego się najniżej. Jest to wzorcowy przykład zagospodarowania wód otwartych na terenie miasta. W planie miasto chce uzupełnić Dolinę Pięciu Stawów o retencyjny zbiornik dla wód deszczowych, które dzięki systemowi cyrkulacji będą kierowane  do najwyżej położonego zbiornika, gdzie proces oczyszczania wspomoże roślinność hydrofitowa.

Ostatnim punktem programu był Park Miejski Myślęcinek, gdzie spotkaliśmy się także z Panią Sandrą Tyczyno - rzecznik działającego tam Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Myślęcinek to największy w Polsce park położony, tak blisko centrum dużego miasta – zaledwie trzy kilometry! Zbiorniki wodne zajmują powierzchnię 18,5 ha, zaś największy z nich ma 10,3 hektara. Jest to jedno z popularniejszych miejsc na mapie Bydgoszczy, pozwalające aktywnie spędzać czas wśród natury i korzystając z obecnej tam bogatej infrastruktury. 

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miejskim Wodociągom i Kanalizacji oraz Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej za pomoc w organizacji całej podróży studyjnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami znajdującymi się na stronie projektu, które mamy nadzieję zainspirują do działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodą w Państwa gminach, a także poprawy jakości życia ich mieszkańców. 

 

Galeria: