oDzierżoniowski samorząd postanowił przejść od planów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w mieście do ich realizacji i w tym celu założył spółkę pn. „Energia Komunalna”.

Dzierżoniów jest jednym z niewielu samorządów, które posiadają certyfikowany klaster energetyczny. Działający od czterech lat Dzierżoniowski Klaster Energetyczny, który skupia 20 podmiotów nie jest jednak podmiotem prawnym, niezbędne stało się utworzenie spółki, do której zaproszono także sąsiednie samorządy.

Pierwszym zadaniem nowo powstałej spółki będzie zdobycie zewnętrznych środków na budowę farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilać oświetlenie uliczne i urządzenia wodociągowe oraz uruchomienie ok. 150 indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, co pozwoli  na obniżenie rachunków za prąd, np. w obiektach oświatowych o około 40%. Do jej zadań ponadto należeć będzie prowadzenie bazy danych dotyczących zużycia energii i wykorzystywanie ich do zawierania najkorzystniejszych dla samorządu umów, obsługa oświetlenia miejskiego, a także – w dłuższej perspektywie – sprzedaż wytworzonej energii podmiotom prywatnym. Działalność spółki ułatwi również znalezienie chętnych na tereny inwestycyjne. ,,Energia Komunalna” pomoże też dostarczyć energię elektryczną szczególnie tam, gdzie koncerny energetyczne nie są zainteresowane współpracą. 

Prezesem zarządu spółki został Tomasz Smolarz – były wiceprezes bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastępca burmistrza Dzierżoniowa, poseł na Sejm (m.in. członek parlamentarnego zespołu ds. energetyki), wojewoda dolnośląski, a w ostatnich latach wiceprezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Część unijnych pieniędzy związanych z energetyką będzie niebawem dedykowana wyłącznie inwestycjom realizowanym w ramach klastrów energii. Oprócz efektu ekologicznego wkład w działanie klastra przyniesie znaczne oszczędności w miejskim budżecie, wpływając na obniżenie stale rosnących kosztów energii. 

Więcej informacji: 

https://www.dzierzoniow.pl/pl/news/farmy-fotowoltaiczne-zasil-miejskie-obiekty

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/96846/Energia-Komunalna-Nowa-spolka-miejska-w-Dzierzoniowie