W ramach projektu TOGETHER nasze Stowarzyszenie zamontowało w 9 budynkach pilotażowych zlokalizowanych w gminach Besko, Raciechowice i Żyraków system do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w czasie rzeczywistym. System ten ma nie tylko pomóc w optymalizacji zarządzania energią, a co za tym idzie ograniczeniu jej kosztów, ale i dawać szybką informację zwrotną o rzeczywistych rezultatach podejmowanych energooszczędnych działań. I mamy już pierwsze rezultaty! Jednym z budynków pilotażowych jest Urząd Gminy w Besku, w którym od czasu założenia centralnego zasilacza awaryjnego występował problem z energią bierną. Energia ta nie jest wliczana w zużycie energii, ale jest traktowana jako zjawisko niepożądane, co jest skrupulatnie odnotowywane przez nowoczesne liczniki energii. W dwumiesięcznym cyklu rozliczeniowym opłaty za samą energię bierną wynosiły 500 - 800 zł brutto w zależności od pory roku. Podejmowane do tej pory wysiłki w zakresie kompensacji mocy biernej nie przyniosły spodziewanych rezultatów, gdyż nikt nie potrafił dokładnie wskazać czasu, częstotliwości i intensywności występowania zjawiska.

W maju 2018 roku w ramach projektu TOGETHER w budynku założony został licznik umożliwiający stały monitoring zużycia energii elektrycznej i innych parametrów. Jednym z tych parametrów jest „moc bierna”. Po upływie kilku dni licznik zarejestrował odpowiednią ilość danych, aby skutecznie oszacować moc układu do kompensacji energii biernej. Od lipca opłata za moc bierną w ogóle nie występuje na fakturze za energię elektryczną lub jest na poziomie kilku złotych w cyklu dwumiesięcznym. Przykład Urzędu Gminy w Besku pokazuje, jak ważną rolę może pełnić stały monitoring zużycia energii w budynku. Tu oszczędności dotyczyły mocy biernej, natomiast dłuższa obserwacja danych może pomóc także w ograniczeniu zużycia energii dzięki dokładnemu określeniu i modyfikacji wzorców konsumpcji.

Celem projektu TOGETHER finansowanego z programu INTERREG CENTRAL EUROPE jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez wypromowanie przetestowanych w jego ramach złożonych (technologicznych, finansowych i zarządczych) energooszczędnych rozwiązań, które nie wymagają żadnych lub jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych i obejmują zmianę sposobu zarządzania budynkiem oraz zmianę zachowań jego użytkowników.

Przygotowano w oparciu o informacje dostarczone przez Urząd Gminy w Besku.