W tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO, która była częścią Międzynarodowej Konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, przyznano 12 nagród oraz 16 wyróżnień. 

Na podium w kategorii gospodarka wodna stanęła - obok Leszna - Częstochowa. Obu miastom udało się osiągnąć zgodność z wymogami dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych. Ośrodki prowadziły również ciekawe działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej. Częstochowa uzyskała także jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania miasta. Reprezentacje zwycięskich miast czeka wyjazd na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pollutec we Francji ufundowany przez firmę SAUR Polska.

Słupsk zwrócił uwagę jury (w kategorii systemy energetyczne) dostrzeżeniem problemu ubóstwa energetycznego i działaniem w celu jego ograniczenia, jak również projektem „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” oraz kontynuacją kompleksowych działań w celu obniżenia zużycia energii w mieście i owocną współpracą z firmami zewnętrznymi. 

Słupsk został też wyróżniony w kategorii zieleń a powietrze – otwartej w konkursie ECO-MIASTO po raz pierwszy – za wprowadzenie terenów zieleni jako elementu wspierającego rewitalizację miasta. 

W kategorii mobilność zrównoważona wyróżnienie otrzymały Żory – za bezpłatną komunikację miejską oraz promowanie carpoolingu. Jury zwróciło również uwagę na bardzo wysoki udział ruchu pieszego i przygotowanie i realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Każda kolejna edycja konkursu ECO-MIASTO pokazuje, że coraz więcej polskich miast chce wcielać w życie koncepcję zrównoważonego rozwoju. Na takiej postawie zyskać może zarówno środowisko naturalne, jak i mieszkańcy ośrodków miejskich. Przedstawiciele miast zgłaszanych do projektu wykazują dużą świadomość w zakresie wyzwań związanych z ekologią i wprowadzają w miejscach, którymi zarządzają, nowoczesne rozwiązania. To ważne zwłaszcza w kontekście problemu smogu oraz postępującej zmiany klimatu – mówi Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce.

Do tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO zgłosiła się rekordowa liczba uczestników – aż 63 miasta przesłały w sumie 93 formularze konkursowe, gdyż mogły przystąpić do rywalizacji w kilku kategoriach. Jury przyznało 12 tytułów laureata oraz 16 wyróżnień. W każdej z sześciu konkursowych kategorii nagrodzono dwa miasta – jedno wielkości powyżej 100 tys. mieszkańców, a drugie poniżej tej liczby. 

ECO-MIASTO to odbywający się już po raz piąty ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. ECO-MIASTO obejmuje konkurs dla wszystkich małych i dużych miast oraz dla dzieci i młodzieży – pn. „Zakręceni w przestrzeni”.