logo netcomMiło nam przedstawić Państwu Ambasadorów Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów, utworzonej w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu NET-COM (2011-2013). Rolą Ambasadorów jest promowanie ochrony klimatu oraz Porozumienia Burmistrzów, a także reprezentowanie jego sygnatariuszy w kraju i za granicą. 

Ambasadorowie pomagają w pozyskiwaniu nowych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów wykorzystując własne sieci współpracy oraz swoją pozycję w innych organizacjach. Pomagają też w podtrzymywaniu aktywności Platformy i pogłębianiu wiedzy jej członków poprzez swój wkład w organizowane spotkania i wydarzenia. 

W gronie ambasadorów znaleźli się przedstawiciele 6 miast i gmin, członków Stowarzyszenia: BielawyCzęstochowyDzierżoniowaGniewinaLubina oraz Raciechowic.

Miasta te od lat działają na rzecz ochrony środowiska i klimatu i mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego. Wszystkie są aktywnymi członkami naszego Stowarzyszenia i angażują się w realizację rozmaitych projektów międzynarodowych prowadzonych przez nie w Polsce. Swoim znaczącym doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi samorządami stanowiąc dobry przykład skutecznego przełożenia myślenia globalnego na działania lokalne.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z polskimi Ambasadorami Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów!

 Bielawa Ryszard Dźwiniel, Burmistrz Bielawy
Czestochowa Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy
 Dzierzoniow Marek Piorun, Burmistrz Dzierżoniowa
 Gniewino Zbigniew Walczak, Wójt Gminy Gniewino
 Lubin Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin
 Raciechowice Marek Gabzdyl, Wójt Gminy Raciechowice