P8030702W dniach 3 i 4 sierpnia 2013 roku przy okazji odbywających się corocznie Dni Chorzel odbyły się po raz pierwszy Dni Energii. Gmina Chorzele zorganizowała swoje stoisko promujące między innymi ekologiczne i energooszczędne rozwiązania techniczne. Głównym zadaniem było jednak informowanie społeczności o coraz większych możliwościach odnawialnych źródeł energii. Na imprezę zostało zaproszonych kilka firm z branży OZE. Jednym z gości była firma AirGenerator zajmująca się dystrybucją wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych. Dni Energii cieszyły się dużym powodzeniem wśród odwiedzających, wywiązało się wiele dyskusji na tematy energii nie tylko w naszym regionie, ale i w Polsce. Mieszkańcy mają coraz większą świadomość w tej dziedzinie.


P8030707Gmina zorganizowała również konkurs plastyczny pod tytułem „Nowoczesne źródła energii w Gminie Chorzele” podczas którego, wiedzą i talentem mogły wykazać się dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Liczba zaangażowanych przerosła nasze oczekiwania. Odbył się również konkurs literacki pod tytułem „Odnawialne Źródła Energii”. Za obie konkurencje Pani Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wręczyła zwycięzcom pamiątkowe puchary.

P8030738Przez cały czas na stoisku dostępne były różnego rodzaju informatory i ulotki. Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités” udostępniło wystawę „Dobra Energia”, która składa się 25 roll’upów prezentujących ekologiczne osiągnięcia gmin sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, najwięcej emocji wzbudził roll’up Chorzeli. Została też przeprowadzona ankieta na temat przyszłości OZE w Gminie Chorzele. Już dzisiaj wiemy, że Dni Energii zagoszczą na stałe w kalendarzu lokalnych imprez.

Artur Opalach, Urząd Miasta i Gminy Chorzele