logo Renergy

Potenza to około 70-cio tysięczne miasto leżące w górzystych terenach regionu Basilicata. Miasto jest także siedzibą władz regionalnych - Prowincji Potenza, lidera projektu RENERGY. Projekt jest współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC. W dniach 27-28 czerwca 2013r. lider projektu zorganizował wizytę studyjną, w której uczestniczył Marcin Łojek, kierownik projektu, odpowiedzialny realizację RENERGY w Polsce.

Prowincja Potenza w ramach projektu przedstawia swój przykład jako studium przypadku odnośnie budowania polityki pro-energetycznej na poziomie regionalnym. Nie jest to wcale łatwe zadanie, gdyż na region ten składa się ok. 100 miejscowości rozrzuconych pośród malowniczych wzgórz na powierzchni ponad 6,5 tys. km2. Władze Prowincji prowadzą jednak dynamiczne prace, aby wypełnić unijne cele w zakresie polityki energetycznej (3x20).

Wizytę podzielono na dwie części. Pierwszego dnia prelegenci przedstawili projekty aktualnie realizowane w regionie: Re-SEEties, EnVision 2020, FUTURENERGY czy Bezpieczne szkoły ekologiczne. Te dwa ostatnie w szczególności dotyczą działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Prezentacje przedstawili także przedstawiciele stowarzyszeń i agencji energetycznych. Wśród nich zaprezentowano m.in. prezentację dotyczącą efektywności energetycznej w budynkach socjalnych, a ściślej - odnośnie budowania tego typu budynków przy zastosowaniu technologii umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej. Ponadto Partnerzy projektu RENERGY z Portugalii (INTELI), Węgier (Szentes) i Austrii (Tulln) zaprezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej, poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Drugiego dnia uczestnicy wizyty mieli okazję do zwiedzenia kilku obiektów:

  • instalacji fotowoltaicznej ustawionej na parkingu przyszpitalnym. Ogniwa stanowią niejako dach dla parkujących samochodów. Powierzchnia parkingu to 7700 m2, powierzchnia ogniw 4400 m2, moc 0,7 MW (przy zapotrzebowaniu dla szpitala 4,4 MW) Koszt inwestycji wyniósł 2,5 mln €;
  • budynków socjalnych wznoszonych przy wykorzystaniu technologii poprawiających efektywność energetyczną;
  • instalacji fotowoltaicznej pracującej dla Centrum Kultury;
  • prywatnej inwestycji - instalacji fotowoltaicznych w centrum ogrodniczym.

Cała wizyta porusza bardzo ważną kwestię - budowanie lokalnej polityki energetycznej. Jak pokazały wystąpienia i przedstawione dobre praktyki - tworzenie takiej polityki to zadanie bardzo złożone: dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania danego obszaru, począwszy od edukowania, poprzez zielone zamówienia, aż po realizację inwestycji ekologicznych. Poszczególne działania łączą się w kompleksowe podejście, w wizję, którą stanowi lokalna polityka energetyczna. Lokalna polityka systematyzuje zatem poszczególne działania, a przy tym pokazuje ogólny kierunek rozwoju danego obszaru.

Program (w języku angielskim)

 

logo INTERREG_IVC logo EU_EFRR

Projekt jest współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC