logo visnovaProjekt VIS NOVA, wdrażany dzięki Programowi dla Europy Środkowej, współfinansowanemu ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej samorządów lokalnych, rozpoczął się w maju 2011 roku. Rosnące ceny energii sprawiły, że kluczowym elementem konkurencyjności stało się bezpieczeństwo dostaw energii w korzystnej cenie, jak i jej efektywne wykorzystanie. VIS NOVA zakłada zintegrowane podejście do tej kwestii uwzględniając przedsiębiorstwa, gminy i gospodarstwa domowe. Dla każdego regionu opracowane zostaną studia wykonalności i przygotowywane pilotażowe inwestycje. Międzynarodowa współpraca umożliwia transfer dobrych rozwiązań, a także wymianę doświadczeń. Zorganizowane konferencje będą okazją do zaprezentowania wyników współpracy. Na skutek działań w projekcie nastąpi wzrost wartości rejonów wiejskich, a dzięki temu wzrost zatrudnienia na tych obszarach. Pięć regionów: Northern Saxony/Düben Heath (DE), Schwäbisch Hall (DE), Tulln (AT), Małopolska (PL) oraz South-Transdanubia (HU) połączyło siły, aby wspólnie zrealizować założenia projektu Vis Nova.

3 czerwca 2013 roku w Michelhausen w Austrii odbyła się międzynarodowa konferencja, na której omawiano kwestie efektywnego wykorzystania energii w 5 partnerskich regionach. Na spotkaniu oceniano zrealizowane dotychczas działania w Tulln oraz postępy jakie udało się osiągnąć w tym regionie. Partnerzy z Austrii zaprezentowali koncepcję transnarodowego planu efektywności energetycznej, który ma być przygotowany w ramach projektu. Dodatkowo, burmistrz Rudolf Friewald przedstawiał wizualizację ciepłowni oraz zautomatyzowanego systemu kontroli na centrum utylizacji. Oba przedsięwzięcia będą przygotowane jako pilotażowe działania w ramach projektu VIS NOVA. Inne prezentacje dotyczyły energooszczędnego społeczeństwa, oświetlenia ulicznego, słomy jako materiału budowlanego, e-mobilności oraz decentralizacji zarządzania energią. Występ kabaretu dotyczący zmian klimatycznych urozmaicił i ożywił spotkanie partnerów. Przedstawione działania stanowią przykład dla innych regionów uczestniczących w projekcie VIS NOVA, a zdobytą wiedzą będzie można się podzielić z innymi partnerami. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie, pracownicy samorządów lokalnych i osoby zainteresowane użyciem odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o konferencji i projekcie można znaleźć na: www.vis-nova.eu

 

logo central_europe_cooperating Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.