Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowanym specjalnie dla miast i gmin podejmujących się opracowania i wdrożenia lokalnych planów i strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego, a w szczególności sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. Szkolenie będzie poświęcone praktycznym aspektom realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) i odbędzie się w dniach 14-16 maja 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25) w Krakowie.

Szkolenie to organizowane jest w ramach międzynarodowego dwuletniego projektu o akronimie „GREEN TWINNING” (pełna nazwa: Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach), współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy, w którym uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów. Celem projektu jest wsparcie samorządów lokalnych w opracowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz w rozpoczęciu realizacji przewidzianych w nich działań na rzecz redukcji zużycia energii i emisji CO2. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu, jak również współpracę twinningową pomiędzy miastami doświadczonymi, tj. miastami hiszpańskimi zaawansowanymi w realizacji lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego, a miastami uczącymi się z nowych państw członkowskich UE.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Wybór priorytetowych działań (OZE, EE, zrównoważony transport) przy wykorzystaniu kryterium wykonalności techniczno-ekonomicznej, oczekiwanych korzyści itp.;
  • Przełamywanie barier będących wynikiem kryzysu ekonomicznego, np. redukcji administracji;
  • Najlepsze praktyki – przykłady działań zrealizowanych przez sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów;
  • Innowacyjne metody finansowania SEAPów (np. Umowa gwarantowanych oszczędności energii - Energy Performance Contracting dla budynków komunalnych, partnerstwo publiczno-prywatne dla inwestycji wykorzystujących OZE na dużą skalę, zbiorowy zakup małych systemów OZE, model ESCO itp.);
  • Wskazanie źródeł i instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania podczas realizacji SEAPów;
  • Aktywizacja lokalnych interesariuszy – konsultowanie proponowanych w SEAPach działań z lokalnym społeczeństwem obywatelskim;
  • Zorganizowanie w samorządach lokalnych zintegrowanej struktury wewnętrznej, która będzie miała kompetencje do realizowania działań przewidzianych w SEAPie.

Udział w szkoleniu będzie nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i do wymiany doświadczeń z samorządami lokalnymi z innych krajów europejskich, które stawiają czoła podobnym wyzwaniom.

Językiem szkolenia będzie angielski, jednak zapewniamy tłumaczenie wystąpień na język polski.

Dla przedstawicieli miast i gmin udział w szkoleniu oraz posiłki podczas jego trwania są bezpłatne.

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać w wersji zeskanowanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer +48 12 429 17 93. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 29 kwietnia 2013 r.

Ze względu na duży ruch turystyczny w Krakowie proponujemy jak najszybciej zarezerwować miejsce w hotelu.

Program
Karta zgłoszenia