Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i Środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Aktualności

Konferencja „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne.”

W dniach 27-28 września 2010 r. odbyła się konferencja końcowa projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja skierowana do przedstawicieli gmin, osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w budynkach oraz dyrektorów szkół, zgromadziła prawie 90 uczestników. Tematy konferencji dotyczyły audytów i świadectw charakterystyki energetycznej, roli edukacji w zarządzaniu energią, źródeł finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej oraz wpływu oświetlenia na zużycie energii w tego typu budynkach.


Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w dniach 27-28 września 2010 r. w hotelu Qubus w Krakowie organizuje konferencję w ramach projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli gmin, osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w budynkach oraz dyrektorów szkół. Tematy konferencji będą dotyczyły audytów i świadectw charakterystyki energetycznej, roli edukacji w zarządzaniu energią, źródeł finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej oraz wpływu oświetlenia na zużycie energii w tego typu budynkach.

Serdecznie zapraszamy także dyrektorów szkół i placówek oświatowych – pragniemy pokazać jak szkoły prowadzą kampanie dotyczące oszczędzania energii, co może stać się przykładem i inspiracją dla innych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, Stowarzyszenie nie zwraca kosztów podróży i noclegów.

Prosimy o przesłanie kart zgłoszenia na adres: biuro@pnec.org.pl lub fax: 12 429 17 93 do dnia 17.09.2010 r.

Osoba do kontaktu: Marcin Łojek, Anna Jakiel

Program konferencji

Karta zgłoszenia

Rusza nabór wniosków na II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 104 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Termin składania wniosków: od 29 października 2010r. do 29 listopada 2010r.

Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,18,ii-konkurs-w-ramach-systemu-zielonych-inwestycji-czesc-1-zarzadzanie-energia-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej.html

Nowy konkurs NFOŚiGW: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił na swojej stronie internetowej zwiastun konkursu „Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2010, dlatego już dziś warto zapoznać się z jego założeniami.
W projekcie zaplanowano objęcie termomodernizacją ok. 1000 budynków. Budżet przewidziano na kwotę 1 066 mln zł. Warunki dofinansowania:

  • dotacja do 30% kosztów kwalifikowalnych,
  • pożyczka inwestycyjna do 50% kosztów kwalifikowalnych (bez możliwości umorzenia).
Minimalny koszt przedsięwzięcia: 10 mln zł.
Więcej informacji w pliku ZWIASTUN KONKURSU.pdf
 

Audyty energetyczne w Dzierżoniowie

W dniu 7 kwietnia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Dzierżoniowie, gdzie spotkali się z burmistrzem miasta Markiem Piorunem oraz Zygmuntem Kucem – kierownikiem Wydziału Inżynierii Miejskiej. W spotkaniu uczestniczył również specjalista ds. zarządzania energią pan Krzysztof Urbanowicz, który przygotował i towarzyszył wizytom do poszczególnych budynków. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie czterech szkół oraz budynku ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.


Audyty energetyczne w Bielawie

W dniu 6 kwietnia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Bielawie, gdzie spotkali się z władzami miasta Bielawy, zastępcą burmistrza ds. funkcjonowania miasta Mariuszem Pachem, Witoldem Runowiczem – kierownikiem Referatu Infrastruktury Technicznej oraz Kamilem Wojciechowskim – specjalistą ds. zarządzania energią. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie dwóch szkół, przedszkola oraz budynków ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.


Audyty energetyczne w Ełku

W dniach 8-9 stycznia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Ełku, gdzie spotkali się z władzami miasta Ełku, prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem oraz jego zastępcami – Włodzimierzem Szelążkiem i Arturem Urbańskim. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie sześciu szkół oraz budynku ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.