Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i Środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Audyty energetyczne w Bielawie

W dniu 6 kwietnia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Bielawie, gdzie spotkali się z władzami miasta Bielawy, zastępcą burmistrza ds. funkcjonowania miasta Mariuszem Pachem, Witoldem Runowiczem – kierownikiem Referatu Infrastruktury Technicznej oraz Kamilem Wojciechowskim – specjalistą ds. zarządzania energią. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie dwóch szkół, przedszkola oraz budynków ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.

Pragniemy podziękować panu Kamilowi Wojciechowskiemu za przygotowanie wizyty, oraz przedstawienie wybranych obiektów. Dyrektorzy szkół wykazali zrozumienie dla przeprowadzanych działań, przygotowując dokumentację techniczną oraz specyfikując problemy energetyczne szkół.

Poza budynkami ratusza wybrano budynki w których mieszczą się:

  1. Przedszkole Publiczne nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie;
  2. Gimnazjum nr 1 w Bielawie;
  3. Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie.

Ratusz w Bielawie Gimnazjum nr 1 w Bielawie


Oprócz przygotowania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej Stowarzyszenie przekaże także tablicę informacyjną – pierwszą stronę świadectwa, do umieszczenia na budynku w taki sposób, aby była widoczna dla wszystkich zainteresowanych. Tablica będzie więc posiadała nie tylko walory informacyjne, ale również promocyjne.

Działania przeprowadzono w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.