Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej - poradnik


  Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej.

Przedstawiamy poradnik "Jak zacząć i na co dzień zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej". Poradnik skierowany jest przede wszystkim do władz samorządów terytorialnych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które pośrednio lub bezpośrednio pokrywają ze swoich budżetów rachunki za energię i wodę i które nie tylko tworzą i wdrażają programy ochrony środowiska na swoim terytorium, ale również są odpowiedzialne za globalne i lokalne zanieczyszczenie środowiska w wyniku oddziaływania swoich własnych obiektów i budynków.

Głównie jednak poradnik winien być pożyteczny dla komórek organizacyjnych i osób powołanych w samorządach do zarządzania energią i środowiskiem, czyli dla Zarządcy lub Administratora Systemu Zarządzania Energią w Województwie, Starostwie i Gminie.

Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej jak: w szkołach, przedszkolach, szpitalach i przychodniach, w obiektach kulturalnych i sportowych, w budynkach administracyjnych itp. jest częścią gospodarowania pieniędzmi publicznymi, których w samorządach jest zawsze za mało i nie ma powodów by były nieefektywnie wydawane.