Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i Środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Audyty energetyczne w Dzierżoniowie

W dniu 7 kwietnia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Dzierżoniowie, gdzie spotkali się z burmistrzem miasta Markiem Piorunem oraz Zygmuntem Kucem – kierownikiem Wydziału Inżynierii Miejskiej. W spotkaniu uczestniczył również specjalista ds. zarządzania energią pan Krzysztof Urbanowicz, który przygotował i towarzyszył wizytom do poszczególnych budynków. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie czterech szkół oraz budynku ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.

Dyrektorzy szkół wykazali zrozumienie dla przeprowadzanych działań, przygotowując dokumentację techniczną oraz specyfikując problemy energetyczne szkół. Poza budynkiem ratusza wybrano budynki w których mieszczą się:

  1. Zespół Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie;
  2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Dzierżoniowie;
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie;
  4. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie.

 
 
Ratusz w DzierżoniowieSzkoła Podstawowa nr 3 im. K.E.N.
w Dzierżoniowie


Oprócz przygotowania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej Stowarzyszenie przekaże także tablicę informacyjną – pierwszą stronę świadectwa, do umieszczenia na budynku w taki sposób, aby była widoczna dla wszystkich zainteresowanych. Tablica będzie więc posiadała nie tylko walory informacyjne, ale również promocyjne.

Działania przeprowadzono w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.