Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Poniżej znajduje się opracowany przez partnerów projektu MODEL wybór dokumentów, które pomogą twemu miastu stać się modelem/wzorem w dziedzinie zarządzania energią.

WSPÓLNA METODOLOGIA


W tym miejscu można pobrać plik zawierający pełną wersję Wspólnej Metodologii. (.pdf).

Część A – Faza przygotowawcza

 • Krok 0 – Funkcje miast i gmin
 • Krok 1 – Miejski Energetyczny System Informacyjny
  • Załącznik 1.1 – Dane dotyczące obiektu (.pdf)
  • Załącznik 1.2 – Dane dotyczące budynku (.pdf)
  • Załącznik 1.3 - Dane dotyczące oświetlenia ulicznego (.pdf)
  • Załącznik 1.4 – Dane dotyczące wytwarzania energii (.pdf)
  • Załącznik 1.5 - Dane dotyczące lokalnego przemysłu (.pdf)
  • Załącznik 1.6 - Dane dotyczące odnawialnych źródeł energii (.pdf)
  • Załącznik 1.7 - Ramy prawne planowania energetycznego w miastach i gminach (.pdf)
  • Załącznik 1.8 - Tabela przeliczeniowa (.xls)
 • Krok 2 – Budowanie potencjału
  • Załącznik 2.1 – Miejski specjalista ds. energii / Miejska jednostka ds. zarządzania energią
 • Krok 3 – Zakres, cele, uczestnicy

Część B – Faza rozwoju

 • Krok 4 – Ustalenie sytuacji wyjściowej
 • Krok 5 – Ramy finansowe
 • Krok 6 – Wybór priorytetów
  • Załącznik 6.1 – Instrukcja wykorzystania macierzy oceny (.pdf)
  • Załącznik 6.2 – Przykładowa macierz oceny (.xls)
 • Krok 7 – Opracowanie programu
  • Załącznik 7.1 – Przykładowa zawartość MPE

Część C – Wdrożenie, monitoring i ewaluacja

 • Krok 8 – Przygotowanie wdrożenia
 • Krok 9 - Wdrożenie
 • Krok 10 - Monitoring i ewaluacja
  • Załącznik 10.1 - Instrukcja dotycząca badania i oceny wdrażania miejskich programów energetycznych

MODELOWY PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

Przewodnik ten pomoże ci znaleźć źródła finansowania dla projektów z dziedziny energii. Jest on przeznaczony dla europejskich miast i gmin, firm prywatnych, stowarzyszeń, agencji energetycznych oraz innych podmiotów planujących opracowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego i sfinansowanie ich ze źródeł krajowych lub europejskich.

Pobierz plik .pdf.