Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

KOORDYNATOR PROJEKTU

Energie-Cités, stowarzyszenie europejskich władz lokalnych zajmujące się promocją lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju energetycznego

Główna siedziba: 2 chemin de Palente - 25000 Besançon - France
Biuro w Brukseli: 1 Square de Meeûs - 1000 Bruxelles - Belgium

Kontakt: Christophe FRERING lub Jana CICMANOVA

EKSPERT TECHNICZNY

Centrum Efektywności Energetycznej EnEffect

Kontakt: Zdravko GENCHEV lub Pavel MANCHEV

KOORDYNATORZY KRAJOWI

Bułgaria

Chorwacja

Republika Czeska

Łotwa

Litwa

Polska

Romania

Słowenia

PARTNERZY OBSERWATORZY

Estonia

Węgry

Słowacja

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Projekt MODEL jest dofinansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy Komisji Europejskiej (IEE) oraz przez ADEME – francuską Agencję Środowiska i Zarządzania Energią.