Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

W 2008 i 2009 roku miały miejsce dwie edycje konkursu z nagrodami MODELu, do udziału w którym zaproszone zostały miasta i gminy ze wszystkich Nowych Państw Członkowskich, a w szczególności miasta pilotażowe projektu MODEL. Konkurs miał na celu podkreślenie i nagrodzenie osiągnięć najlepszych miast pilotażowych.

Konkurs 2008

W 2008 roku konkurs obejmował dwie kategorie:

 • Najlepszy specjalista/jednostka ds. energii
 • Najlepsze Miejskie Dni Inteligentnej Energii

20 stycznia 2009 roku w Brukseli zebrało się niezależne jury konkursu, które podjęło się trudnego zadania, polegającego na przeanalizowaniu i ocenie 30 doskonałych zgłoszeń nadesłanych w dwóch kategoriach przez 22 miasta pilotażowe MODELu.

Ostatecznie jury zdecydowało się nagrodzić:

Dwa miasta w kategorii "Najlepsza jednostka ds. zarządzania energią" (9 nadesłanych zgłoszeń):

 • Pierwszą nagrodę otrzymało miasto Koprivnice (CZ)
 • Drugą nagrodę otrzymało miasto Velenje (SI)

Cztery miasta w kategorii "Najlepsze Miejskie Dni Inteligentnej Energii" (21 nadesłanych zgłoszeń):

 • Pierwszą nagrodę otrzymało miasto Łom (BG)
 • Drugą nagrodę otrzymało miasto Braszów (RO)
 • Trzecią nagrodę otrzymało miasto Baia Mare (RO)
 • Czwartą nagrodę otrzymało miasto Valka (LV)

Ponadto jury zadecydowało o utworzeniu specjalnej kategorii konkursowej "Najlepsze Miasto Pilotażowe 2008" w celu nagrodzenia miasta Gabrowo (BG), które w obu kategoriach otrzymało najwyższe noty.

Michael Cooke, Przewodniczący Jury oraz Radny Rady Miasta Leicester wręczył zwycięzcom nagrody podczas ceremonii rozdania nagród, która miała miejsce 9 lutego 2009 roku i była częścią odbywającego się w Brukseli Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

Pierwsze nagrody w każdej spośród trzech kategorii składały się z zaproszenia dla dwóch osób do uczestnictwa w Dniach Otwartych Przedsiębiorstw organizowanych przez miasto Kirklees w dniu 2 czerwca 2009 roku oraz do udziału w wizycie studyjnej w mieście Leicester, która miała miejsce 3 czerwca 2009 roku. Pozostali nagrodzeni otrzymali certyfikaty.

Poniżej można pobrać prezentację przedstawiającą kandydatów do nagrody, prezentację przedstawiającą zwycięzców oraz list nadesłany przez p. Tomislava Doncheva, burmistrza miasta Gabrowo, które uznane zostało za Najlepsze Miasto Pilotażowe 2008.

 • Prezentacja przedstawiająca kandydatów do nagrody (.pdf)
 • Prezentacja przedstawiająca zwycięzców (.pdf)
 • List od burmistrza miasta Gabrowo (.jpg)

Konkurs 2009

25 lutego 2010 roku nowe niezależne jury zebrało się w Brukseli, by dokonać oceny 21 zgłoszeń nadesłanych w ramach drugiej edycji konkursu z nagrodami MODELu. Także tym razem zadanie to okazało się niezwykle trudne, jako że wszystkie nadesłane zgłoszenia były znakomite.

Przyjęte kryteria oceny odnosiły się do trzech podstawowych zadań, jakie miały do wykonania miasta pilotażowe projektu MODEL:

 • Utworzenie Jednostki ds. Zarządzania Energią
 • Opracowanie i wdrożenia ambitnego Miejskiego Programu Energetycznego / Planu Działań / Programu Inwestycyjnego
 • Organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii

Ostatecznie jury zdecydowało się nagrodzić trzy miasta:

 • Pierwszą nagrodę otrzymało miasto Dobricz w Bułgarii
 • Drugą nagrodę otrzymało miasto Braszów z Rumunii
 • Trzecią nagrodę otrzymało miasto Velenje ze Słowenii

Ponadto, jury zdecydowało się przyznać wyróżnienie gminie Cankova ze Słowenii w uznaniu za wyjątkowe jak na tak małą gminę wiejską osiągnięcia w zakresie zarządzania energią.

Dobrin Savchev, Przewodniczący Jury oraz Zastępca Burmistrza Miasta Gabrowo (BG), wręczył zwycięzcom nagrody podczas ceremonii rozdania nagród, która miała miejsce 24 marca 2010 roku i była częścią odbywającego się w Brukseli Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

Pierwszą nagrodę stanowiło 5,000 specjalnie zaprojektowanych termometrów, które miasto Dobricz będzie mogło wykorzystać podczas swoich następnych Miejskich Dni Inteligentnej Energii. Pozostałe nagrodzone miasta otrzymały dyplomy.

Poniżej można pobrać prezentację przedstawiającą kandydatów do nagrody oraz prezentację przedstawiającą zwycięzców:

 • Prezentacja przedstawiająca kandydatów do nagrody (.pdf)
 • Prezentacja przedstawiająca jury, kryteria oceny oraz zwycięzców (.pdf)