Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Akronim MODEL pochodzi od angielskiego tytułu projektu "Management of Domains Related to Energy in Local Authorities" (“Zarządzanie energią przez władze lokalne”). Projekt zachęca miasta i gminy, by stały się MODELami/ wzorami dla mieszkańców i podmiotów lokalnych w dziedzinie racjonalnego wykorzystania energii.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 43 miast pilotażowych z 10 nowych państw członkowskich i Chorwacji postanowili włączyć się w realizację projektu i zmienić wizerunek swojego miasta.

W ramach projektu podjęli oni konkretne działania mające na celu ograniczenie zużycia energii oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Działania te obejmowały:

  • powołanie miejskich specjalistów ds. energii,
  • utworzenie w ramach administracji lokalnej jednostki ds. zarządzania energią,
  • opracowanie lokalnych programów energetycznych oraz energetycznych systemów informacyjnych,
  • zidentyfikowanie źródeł finansowania dla konkretnych inwestycji,
  • poprawę komunikacji z mieszkańcami w kwestiach związanych z energią.

Dając dobry przykład i wprowadzając środki efektywności energetycznej we własnych obiektach miasta pilotażowe stworzyły warunki zachęcające mieszkańców do podejmowania wysiłków na rzecz oszczędzania.

29 stycznia 2008 roku, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii w Brukseli, MODEL został uznany przez Komisję Europejską za najbardziej obiecujący spośród 243 zróżnicowanych projektów zgłoszonych do drugiej edycji konkursu kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy. Nagroda specjalna została wręczona partnerom MODELu przez Unijnego Komisarza ds. Energii Andrisa Piebalgs’a.

Więcej informacji na temat projektu MODEL można znaleźć w:

  • oficjalnej prezentacji MODELu (.pdf)
  • ulotce informacyjnej MODELu (.pdf)

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie wydania półrocznego biuletynu informującego o postępach w realizacji projektu MODEL oraz o osiągnięciach miast pilotażowych w nim uczestniczących:


CZAS…
dla władz lokalnych z Europy Środkowej i Wschodniej by wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom (magazyn dostępny tylko w wersji angielskiej)