Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Przewodnik Display®

Europejska Kampania Display® stworzona przez specjalistów ds. energii z 20 europejskich miast ma na celu zachęcenie władz lokalnych do publikowania informacji na temat charakterystyk energetycznych i środowiskowych budynków publicznych przy wykorzystaniu takich samych etykiet energetycznych jak te, które używane są dla urządzeń gospodarstwa domowego.

Przewodnik BELIEF

Jeżeli chcesz zaangażować mieszkańców oraz podmioty lokalne w realizację swojej lokalnej polityki energetycznej, skorzystaj z tego przewodnika! Znajdziesz tu wskazówki sformułowane przez 20 europejskich miast z 11 krajów, a także wypowiedzi burmistrzów, ich zastępców i innych lokalnych interesariuszy, którzy uznają lokalne forum energetyczne za jedną z najskuteczniejszych form działania zmierzającego do osiągnięcia do 2020 roku celów europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej („3x20%”).

Broszury RUSE

Dowiedz się o dostępnych możliwościach finansowania lokalnych projektów energetycznych!

  • Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 w 7 nowych państwach członkowskich UE (.pdf).
  • Nowe formy finansowania projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii w gminach (.pdf).