Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE) dają władzom lokalnym możliwość pokazania swojego zaangażowania w osiąganie celów klimatycznych UE, umocnienia więzi z mieszkańcami i podmiotami lokalnymi oraz promowania efektywności energetycznej, wykorzystania OZE i ochrony klimatu.

Miejskie Dni Inteligentnej Energii obejmują szereg różnorodnych imprez organizowanych przez miasta pilotażowe MODELu we współpracy z lokalnymi instytucjami. Należą do nich: zwiedzanie obiektów wykorzystujących energię odnawialną, zawody i konkursy dla dzieci, młodzieży i ogółu obywateli, spotkania, prezentacje, wystawy, pokazy filmowe, itp.

WSKAZÓWKI MODELU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI MDIE

Poniżej możesz znaleźć dokumenty, które pomogą ci zorganizować własne Miejskie Dni Inteligentnej Energii lub inną imprezę o podobnym charakterze:

  • Porady i rekomendacje opracowane w oparciu o doświadczenia miast pilotażowych projektu MODEL, które już podjęły się organizacji MDIE (.pdf)
  • MODELowy poradnik dotyczący organizacji MDIE (.pdf)
  • Wskazówki jak zorganizować Dni Zrównoważonej Energii (.pdf)
  • Poradnik dotyczący organizacji Europejskiego Tygodnia Mobilności (.pdf)

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WSPIERAJĄCE ORGANIZACJĘ MDIE

Partnerzy projektu MODEL opracowali także różne narzędzia komunikacji, które mogą okazać się pomocne podczas organizowania Miejskich Dni Inteligentnej Energii.

Każdy z umieszczonych poniżej pakietów plików zawiera pliki graficzne w różnych formatach (np. w formacie Adobe Illustrator), które pomogą twojemu grafikowi w przygotowaniu tych narzędzi.

Logo z napisem "My city is my MODEL!" („Moje miasto jest moim modelem”)
Pliki z logiem projektu MODEL do wykorzystania przez miasta pilotażowe podczas przygotowywania narzędzi komunikacji wspierających MDIE (.zip)
Plakat z napisem "My city is my MODEL!" (“Moje miasto jest moim modelem”)
Pliki zawierające szablony plakatów zapowiadających MDIE w formacie A5, A4, A3, itd. (.zip)
Baner z napisem "My city is my MODEL!" (“Moje miasto jest moim modelem”)
Pliki zawierające szablony banerów zapowiadających MDIE w formacie A5, A4, A3, itd..zip)

Poniższy pakiet plików zawiera przykłady gadżetów, które mogą zostać wyprodukowane przy wykorzystaniu przedstawionych powyżej narzędzi komunikacji (.zip).