Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Ceremonia rozdania Nagród MODELu podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, Bruksela 2009