Inne wydarzenia

Efektywne wykorzystywanie energii oraz jej odnawialnych źródeł, działania na rzecz ochrony klimatu prowadzone w ramach ponadnarodowej inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów", a także wystawa plakatów prezentujących proekologiczne rozwiązania związane wdrożone w polskich miastach i gminach, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów, promowane były przy okazji różnych imprez w następujących miastach: