Wydarzenia

W ramach projektu „Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin” zaplanowano następujące wydarzenia:

1. Seminarium pn. „Polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym”. 

Program seminarium podzielono na 5 bloków tematycznych:

 • Europejski kontekst zrównoważonego rozwoju.
 • „Porozumienie Burmistrzów” – idea i wdrażanie.
 • Zarządzanie jakością w gospodarce energetycznej i ochronie środowiska gminy.
 • Finansowanie przedsięwzięć proenergetycznych.
 • Rozwój zrównoważonej energii na Mazowszu.

Cel seminarium: przedstawienie idei Porozumienia Burmistrzów, dobrych przykładów miast sygnatariuszy, możliwości finansowania przedsięwzięć proenergetycznych i przede wszystkim zachęcenie władz lokalnych do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów.

Termin: grudzień 2011

2. Warsztaty dla gmin Praktyczne aspekty wdrażania „Porozumienia Burmistrzów” i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie

Warsztaty dla przedstawicieli min. 8 gmin, pomagające w:

 • opracowaniu inwentaryzacji bazowych emisji CO2;
 • opracowaniu Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii;
 • wyborze 3 przedsięwzięć priorytetowych Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (łącznie: 24);
 • znalezieniu finansowania na wdrożenie 24 przedsięwzięć priorytetowych,
 • 1 wybranej gminie w pilotażowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią.

Termin: luty – kwiecień 2012

3. Warsztaty międzynarodowe Europejski energetyczny „okrągły stół”

Warsztaty będą stanowiły przede wszystkim forum dyskusyjne (sesje pytań i odpowiedzi; praca w podgrupach roboczych, analiza istniejących problemów i dzielenie się doświadczeniami, etc.), dotyczące relacji merytoryczno-organizacyjnych sygnatariuszy i kluczowych instytucji zaangażowanych w realizację „Porozumienia Burmistrzów”.

Termin: wrzesień – październik 2012

4. Dni Energii Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa

„Dni Energii” (nazywane również: Dni Porozumienia Miast, Dni Inteligentnej Energii, Dni Zrównoważonej Energii, etc.), to jedno z zobowiązań gminy-sygnatariusza „Porozumienia Burmistrzów, służące kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa oraz regularnemu informowaniu go o postępach w realizacji przez gminę Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii.

„Dni Energii” adresowane są do wszystkich członków lokalnej społeczności (tj.: dzieci, młodzież, dorośli, organizacje pozarządowe, sektor komunalny, prywatny, przemysł, transport, etc.). To kluczowy, nie inwestycyjny, element edukacji i budowania potencjału oraz kompetencji lokalnej społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw energooszczędnych (oraz pro-ekologicznych), w przekonaniu, że każde, nawet indywidualne działanie może przynieść efekty dla środowiska.

 1. Dzierżoniów (dolnośląskie), wrzesień 2011; „Dni Energii” jako impreza towarzysząca dla „Dzierżoniowskich Prezentacji 2011”;
 2. Laszki (podkarpackie), lipiec 2012, „Dni Energii” jako impreza towarzysząca dla święta gminy pn.: "Dzień Fasoli";
 3. Niepołomice (małopolskie), kwiecień 2013, „Dni Energii” na Międzynarodowy Dzień Ziemi (22.04.2013) - Uroczyste zakończenie projektu.