Filmy
 • Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu

  Film Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu, przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ Energie Cités” w ramach projektu „Apetyt na klimat- ekologiczne menu polskich gmin”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezentuje działania związane z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej źródeł odnawialnych, które zostały zrealizowane w pięciu gminach będących sygnatariuszami Porozumienia.

  Bielsko-Biała, Bielawa, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice są liderami w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz ubóstwu energetycznemu. Gminy prezentują swoje najnowsze osiągnięcia inwestycyjne, przeprowadzone kampanie informacyjne, a także sposoby pro-ekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności.

  Zastosowane przez nie rozwiązania są warte powielenia i mogą stanowić dla innych miast inspirację do działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

 • Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - z Bielska-Białej
 • Ełk - Mistrz Energii Odnawialnej
 • Nowa Dęba - Mistrz Energii Odnawialnej
 • Rewolucja energetyczna w Bielsku-Białej