Dni Energii

Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa

„Dni Energii” (nazywane również: Dni Porozumienia Miast, Dni Inteligentnej Energii, Dni Zrównoważonej Energii, etc.), to jedno z zobowiązań gminy-sygnatariusza „Porozumienia Burmistrzów, służące kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa oraz regularnemu informowaniu go o postępach w realizacji przez gminę Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii.

„Dni Energii” adresowane są do wszystkich członków lokalnej społeczności (tj.: dzieci, młodzież, dorośli, organizacje pozarządowe, sektor komunalny, prywatny, przemysł, transport, etc.). To kluczowy, nie inwestycyjny, element edukacji i budowania potencjału oraz kompetencji lokalnej społeczności w zakresie podejmowania inicjatyw energooszczędnych (oraz pro-ekologicznych), w przekonaniu, że każde, nawet indywidualne działanie może przynieść efekty dla środowiska.