PRZEWODNIK
BAZA DANYCH
BIULETYNY RUSE
PREZENTACJE
PARTNERZY RUSE
O STOWARZYSZENIU
www.ruse-europe.org

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Spis treści:

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności w latach 2007-2013
 • 3. Środki finansowe UE dla projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego
 • 4. Źródła krajowe dla projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego
 • 5. Przykłady wykorzystania Funduszy Strukturalnych dla projektów polskich w latach 2004-2006
  • 5.1. Projekty inwestycyjne
  • 5.2. Projekty miękkie
 • 6. Projekt RUSE
 • 7. Literatura


Financing sustainable energy projects from the Structural Funds and the Cohesion Fund in 2007-2013

Spis treści:

 • Rozdział 1: Ogólne informacje na temat funduszy europejskich w latach 2007-2013 oraz europejskich priorytetów w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii
 • Rozdział 2: Lista programów operacyjnych, w ramach których w latach 2007-2013 będą finansowane projekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem energii w Bułgarii, Czechach, na Litwie, w Polsce i na Słowacji
 • Rozdział 3: Przegląd innych źródeł finansowania
 • Rozdział 4: Konkretne przykłady projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2000-2006
 • Rozdział 5: Porady dotyczące przygotowania i tworzenia projektu
 • Rozdział 6: Pożyteczne kontakty i dokumenty.