Płyta ta została opracowana i wydana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz projektu „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych (EURONET 50/50)” współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Głównym celem projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych” jest aktywna edukacja na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną wdrażającą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach komunalnych.

Jednym z działań projektu jest przygotowanie i wydanie płyt, zawierających uniwersalne scenariusze przeprowadzenia lekcji dotyczących zarządzania i oszczędzania energią. Materiały te mogą zostać wykorzystane podczas lekcji (przyroda, fizyka, technika, godzina wychowawcza) oraz zajęć pozalekcyjnych (świetlice, kółka zainteresowań).

O projekcie można dowiedzieć się więcej na stronie www.etykietyenergetyczne.pl

Na płycie znaleźć można:


Opracowanie i wydanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Odpowiedzialność za treść tej publikacji spoczywa wyłącznie na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tutaj informacji.