Realizacja projektu EURONET 50/50 rozpoczęła się w maju 2009 r. i będzie trwała 3 lata. Projekt współfinansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy realizowany jest przez 9 europejskich partnerów, a koordynowany przez Diputació de Barcelona z Hiszpanii (Barcelona Provincial Council).

Celem projektu jest wprowadzenie w okresie 2 lat metodologii 50/50 w 50 ośrodkach edukacyjnych i utworzenie w ten sposób europejskiej sieci szkół oszczędzających energię i podejmujących walkę ze zmianami klimatycznymi.

Szkoły są idealnym miejscem do promowania bardziej zrównoważonego wykorzystania energii, gdyż zapewniają, że przyszłe pokolenia będą korzystały z energii w bardziej odpowiedzialny sposób i jednocześnie pozytywnie wpłyną na zachowanie swoich rodzin.

Wykorzystując niemieckie doświadczenie (idea 50/50 powstała w Hamburgu w 1994 roku) koncepcja 50/50 zawiera finansową zachętę do oszczędzania energii: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów środków podnoszących efektywność energetyczną budynku oraz dzięki zmianom zachowań jest wypłacane szkołom. Drugie 50% będzie stanowiło dla władz publicznych, które płacą rachunki, oszczędności netto. W rezultacie każdy wygrywa: szkoła lepiej funkcjonuje, władze lokalne otrzymują niższe rachunki za energię elektryczną, a społeczność korzysta dzięki zmniejszeniu wpływu szkodliwych gazów na środowisko.

Ośrodki edukacyjne mają ogromny potencjał w zakresie oszczędzania energii i kształtowania bardziej zrównoważonych przyzwyczajeń. Pomimo to budynki szkolne zazwyczaj nie są objęte określoną polityką energetyczną.

Najlepsze praktyki, takie jak te ze szkół niemieckich, pokazują, że istnieje możliwość poprawy efektywności energetycznej w szkołach dzięki zaangażowaniu uczniów, społeczności edukacyjnej oraz podmiotów zarządzających budynkami we wspólną realizację projektu prowadzącego do bardziej zrównoważonego wykorzystywania energii.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.euronet50-50.eu.

Metodologia projektu EURONET 50/50

Poradnik dla nauczycieli „Jak krok po kroku zrealizować w szkole projekt 50/50?”

Załączniki do poradnika:

Załącznik 1.1. Rysunek pomagający wyjaśnić zjawisko efektu cieplarnianego
Załącznik 1.2. Arkusz roboczy: W jaki sposób energia dociera do szkoły?
Załącznik 1.3. Arkusz roboczy: W jaki sposób energia opuszcza szkołę?
Załącznik 2.1. Arkusz roboczy: Charakterystyka temperatur panujących w szkole
Załącznik 3.1. Arkusz roboczy: Formy energii
Załącznik 3.2. Arkusz roboczy: Energetyczny alfabet
Załącznik 3.3. Arkusz roboczy: Quiz energetyczny
Załącznik 4.1. Przykłady etykiet zachęcających do oszczędzania energii

Prezentacja urządzeń pomiarowych