logo S3UNICACelem projektu jest wykorzystanie doświadczeń projektu „Smart Campus” do poprawy efektywności energetycznej budynków i infrastruktury uniwersyteckiej oraz wypracowania innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań wykorzystujących technologie inteligentnych sieci. Projekt ma również przyczynić się do szerszego włączenia uczelni wyższych w wypracowanie i realizację regionalnych i lokalnych strategii innowacji, w tym poprzez prowadzenie specjalistycznych badań, dostarczanie wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie budynków uniwersyteckich jako laboratoriów, gdzie testowane są nowe rozwiązania.

Okres realizacji: Sierpień 2019 – Lipiec 2023 

Koordynator: Region Friuli-Wenecja Julijska (IT) 

Polski partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”

Finansowanie: Program Interreg Europa

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/s3unica/

 

Publikacje: