Strona ta została opracowana w ramach projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie” (EURE) realizowanego z programu SMART i finansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Głównym celem projektu jest promocja energii odnawialnej w Małopolsce oraz wzrost jej wykorzystania w ogólnym bilansie energetycznym. W ramach projektu podejmowane są działania promocyjne i informacyjne jak wykorzystać energię odnawialną jak również prowadzone będzie praktyczne doradztwo z tego zakresu.

Na stronie znaleźć można: