WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM
Projekt: Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie (EURE)

Projekt ten jest realizowany w ramach programu SMART finansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe

SMART (Zrównoważone wspieranie procesów transformacji regionalnej) to mini-program, realizowany przez cztery regiony (Aragonia/Hiszpania, Małopolska/Polska, Saksonia/Niemcy i Zachodnia Macedonia/Grecja), które zdecydowały się wspólnie wypracować nowe instrumenty rozwoju regionalnego, mogące efektywnie wspierać procesy transformacji.

Koordynatorem SMART ze strony Małopolski jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Projekt: Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie (EURE)

Czas trwania projektu: styczeń – grudzień 2007 r.

Koordynator projektu: ENVIRONMENTAL CENTRE" Prefectural Enterprise of Kozani (Grecja)

Partnerzy w projekcie:

Głównym celem projektu jest promocja energii odnawialnej w Małopolsce oraz wzrost jej wykorzystania w ogólnym bilansie energetycznym. W ramach projektu podejmowane będą działania promocyjne i informacyjne jak wykorzystać energię odnawialną jak również prowadzone będzie praktyczne doradztwo z tego zakresu.

Działania PNEC w projekcie:

  • przygotowanie i wydanie mapy przedstawiającej wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce,
  • 4 - dniowe międzynarodowe seminarium dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla bankowców,
  • wydanie płyty CD (5 tys. sztuk) zawierającej opisy najlepszych przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie oraz informacje potrzebne do przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • zorganizowanie dni otwartych w szkołach,
  • utworzenie bezpłatnego punktu informującego o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz możliwościach finansowania projektów z tego zakresu.

Wszystkie proponowane działania mają na celu poprawę stanu świadomości nt energii odnawialnej w Małopolsce, wzrost zainteresowania inwestycjami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii a także nawiązanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.